Wpinki z ryngrafem

mk

publikacja 29.02.2016 23:20

W Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu odbył się finał regionalny konkursu "Żołnierze Wyklęci, obudźcie Polskę!".

Zwycięzca finału regionalnego Piotr Tomala. Obok niego (od lewej): Przemysław Błaszczyk, Przemysław Jabłoński i Piotr Polak Marcin Kowalik /Foto Gość Zwycięzca finału regionalnego Piotr Tomala. Obok niego (od lewej): Przemysław Błaszczyk, Przemysław Jabłoński i Piotr Polak

To drugi etap konkursu zorganizowanego przez parlamentarzystów województwa łódzkiego. W pierwszym wzięło udział ok. 1500 uczniów z ponad 90 szkół ponadgimnazjalnych i kilku gimnazjów, którzy pisali test w swoich placówkach.

Do Łowicza zostali zaproszeni laureaci ze szkół powiatów poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego. Nadzór nad przebiegiem konkursu w tych powiatach sprawowali poseł Piotr Polak i senator Przemysław Błaszczyk.

Obaj parlamentarzyści przyjechali do Łowicza. Ufundowali też nagrody. Dyplomy za uczestnictwo i karnet na całodniowy pobyt w uniejowskich termach otrzymali wszyscy piszący dzisiejszy test, czyli 50 uczniów. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe. Ponadto pierwsza szóstka awansowała do finału wojewódzkiego.

Zwyciężył  Piotr Tomala z ZSP nr 4 w Łowiczu. II miejsce zajęła Dominika Sapińska z Pijarskiego LO Królowej Pokoju w Łowiczu. IIII miejsce ex aequo - Agnieszka Walczak z ILO w Łęczycy i Sebastian Pęcherzewski z ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. IV miejsce przypadło Natalii Bilskiej z Zespołu Szkół w Żychlinie, a V - Adrianowi Kosmalskiemu z ZS nr 4 w Kutnie-Azorach.

Specjalne pisemne podziękowania otrzymali nauczyciele - opiekunowie uczestników konkursu. Nagrody i dyplomy wręczali senator Błaszczyk, poseł Polak i dyrektor pijarskiej placówki Przemysław Jabłoński. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie otrzymali pamiątkowe wpinki z ryngrafem por. Franciszka Majewskiego „Słonego”, przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Na ryngrafie widnieją Matka Boża i orzeł w koronie.

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 7 marca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Patronat nad konkursem objął łódzki oddział IPN.