Papież inspiruje przyrodników

Tomasz Gołąb

publikacja 16.03.2016 11:23

Dla nas "Laudato Si" to dokument fundamentalny - przyznał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podczas konferencji naukowców i praktyków zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

Papież inspiruje przyrodników Tomasz Gołąb /Foto Gość Konferencja odbywała się pod patronatem "Gościa Niedzielnego"

Konferencję „Encyklika Laudato Si' inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska” zorganizowały wspólnie Katedra Ochrony Środowiska SGGW, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

W Pałacu Ślubów obradowało około 200 teoretyków i praktyków ochrony środowiska, którzy rozważali treść opublikowanej w czerwcu 2015 r. encykliki papieża Franciszka.

W "Laudato Si’. W trosce o wspólny dom" Ojciec Święty odniósł się zagadnień spędzających sen z oczu ekologów, jak konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód i powietrza, ekosprawiedliwość czy międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska.

"Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbiania. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, w powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia” - pisze w encyklice papież Franciszek.

- Cieszę się że SGGW i UKSW łączą siły w dyskusji na temat tej encykliki. Trzeba ją dobrze odczytać, by właściwie wykorzystać nasze zasoby dla dobra człowieka - stwierdził wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. - Polska do tej pory dobrze gospodarowała swoimi zasobami, ale ta encyklika inspiruje nas, by chronić je także dla nowych pokoleń - dodał.

Papież inspiruje przyrodników   Tomasz Gołąb /Foto Gość - Ta encyklika inspiruje ministerstwo środowiska - mówił wiceminister Sławomir Mazurek W Polsce treść encykliki wzbudziła duże emocje, padały nawet zarzuty o jej domniemanej antypolskości ze względu na zawarty w niej postulat zwiększenia wysiłków na rzecz powstrzymania zmian klimatu.

- W trakcie konferencji chcieliśmy zastanowić się, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla wytyczania kierunków badań naukowych i praktycznych działań w szeroko pojętej ochronie środowiska oraz odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w Laudato Si’ - tłumaczy ks. dr hab. Ryszard Sadowski z UKSW, który poruszył podczas konferencji kwestię społeczną w encyklice.

Przedstawiciele środowisk pozarządowych i naukowcy dyskutowali m.in. na temat kwestii klimatycznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

O działalności Kampinoskiego Parku Narodowego w świetle encykliki Laudato Si' mówiła Małgorzata Mickiewicz, o inspiracjach Laudato Si' dla projektów z zakresu architektury krajobrazu miasta - Kasper Jakubowski, z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Leszek Drogosz z Biura Infrastruktury m.st. Warszawy mówił o osiągnięciach stolicy w dziedzinie ekologii. Zwrócił m.in. uwagę na to, że jeszcze kilka lat temu miasto zrzucało do Wisły ponad połowę produkowanych w nim ścieków. Dziś dołączyło do europejskiej czołówki stolic czystości.

W encyklice "Laudato Si" Ojciec Święty wskazuje jednocześnie propozycje skutecznych rozwiązań tych problemów tj.: większą solidarność, zwłaszcza wobec mieszkańców krajów biednych i najbardziej narażonych na negatywne skutki degradacji środowiska, a także zagrożenia przyszłych pokoleń, konieczność zmiany nawyków poprzez np.: większe korzystanie z zasobów odnawialnych.