XVIII Dominikańska Pielgrzymka na Jasną Górę

KAI |

publikacja 02.08.2009 12:02

Pod hasłem „Uwierzyli miłości” rozpocznie się w poniedziałek 3 sierpnia XVIII Dominikańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy wyruszą spod Bazyliki Świętej Trójcy w Krakowie, dotrą do celu 9 sierpnia.

Klasztor jasnogórski Marek Piekara/Agencja GN Klasztor jasnogórski

W tym roku w pielgrzymce wyruszy siedem grup: „19” - czyli młodzież z duszpasterstwa szkół średnich Przystań, dwie grupy akademickie „Beczka”, dwie grupy „Cisza” o charakterze ascetycznym, „JTS” - czyli pątnicy związani z dominikańskim duszpasterstwem w Jarosławiu, Tarnobrzegu i Sandomierzu oraz - po raz pierwszy - grupa „GPS” związana z klasztorami w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. W pielgrzymce pójdą także pątnicy z innych miast Polski oraz z zagranicy.

Dominikańska pielgrzymka na Jasną Górę wyrosła z Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Słynna "9" - czyli grupa organizowana przez dominikańskie duszpasterstwo akademickie "Beczka" - przyciągała tak wielką liczbę pielgrzymów z ośrodków duszpasterskich Zakonu Braci Kaznodziejów w całej Polsce, że spowodowało to konieczność utworzenia samodzielnej pielgrzymki.

Od 1993 roku dominikanie wędrują na Jasną Górę osobno, wyprzedzając o kilka dni całą Pieszą Pielgrzymkę Krakowską i idąc zmienioną trasą, rozłożoną na siedem dni. Pielgrzymi zgrupowani początkowo byli w pięciu grupach, związanych z młodzieżowym duszpasterstwem szkół średnich "Przystań", duszpasterstwem akademickim "Beczka", z młodzieżowymi dominikańskimi duszpasterstwami z Jarosławia, Tarnobrzega, Rzeszowa, Szczecina, Sandomierza i Wrocławia, była też grupa z Francji. W 1994 roku z wszystkich tych grup wyłoniła się Grupa Ciszy, proponująca nieco odmienny od tradycyjnego program pielgrzymowania, oparty o śpiewaną w drodze, w całej wspólnocie modlitwę Liturgii Godzin, wsłuchiwanie się w konferencje i ich medytowanie, oraz trwanie w ciszy przez pozostały czas drogi.