Solidarni z Benedyktem XVI

KAI |

publikacja 03.08.2009 14:46

Ok. 80 tys. osób ze 131 krajów podpisało „Deklarację Solidarności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI”. W tej grupie było najwięcej Polaków – 24.743 sygnatariuszy.

Solidarni z Benedyktem XVI Henryk Przondziono/Agencja GN LOURDES, 13 09 2008 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Deklaracja Solidarności była odpowiedzią na ataki mediów oraz polityków w niektórych krajach na Benedykta XVI, związane z jego wypowiedziami w czasie pielgrzymki do Afryki, którą odbył w marcu tego roku. Benedykt XVI powiedział wówczas, że nie można pokonać problemu AIDS tylko za pomocą sloganów reklamowych i dystrybucji prezerwatyw, która jedynie zwiększy problem. W tym wypadku „konieczna jest humanizacja seksualności, to znaczy odnowienie duchowe i ludzkie, które wnosi z sobą nowy sposób zachowywania się jednych ludzi wobec drugich” oraz solidarność wobec cierpiących.

W odpowiedzi na ataki Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia jako organizacja afiliowana przy międzynarodowej organizacji Human Life International prowadził zbieranie podpisów na stronie internetowej http://www.tak-dla-benedykta.pl/ we współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną z Austrii „Kath net”.

Sygnatariusze wyrażali sprzeciw wobec „niepohamowanych ataków w mediach na osobę Ojca Świętego w kontekście Jego pielgrzymki do Afryki i wyrażali „podziękowanie Ojcu Świętemu za Jego bezkompromisowe głoszenie prawdy, której tak bardzo potrzebuje współczesny świat”. Ich zdaniem „kilka słów prawdy stało się pretekstem do kolejnej próby podważania nauczania Kościoła katolickiego, a szczególnie encykliki «Humanae vitae»”.

Listy z wyrazami solidarności zostały przekazane do Watykanu pod koniec maja 2009 r. przez dyrektora HLI – Rome ks. prał. Ignacio Barreiro Carambula. HLI zebrała 44.672 deklaracje, austriackie „Kath net” 20.809, HLI w USA ok. 14 tys. Deklaracje podpisywano w 13 językach. Osoby wspierające reprezentują 131 krajów. Najwięcej było Polaków - 24.743.
Podziękowania od Ojca Świętego w języku angielskim, zostało podpisane w imieniu Jego Świątobliwości przez abp Fernando Fioni.