Powiedzą, jak unikać uzależnień

PAP |

publikacja 04.08.2009 15:55

- Pierwsze w Polsce Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęło działalność w Rogoźnie (Wielkopolskie). Od wtorku wielkopolscy uczniowie będą się tam uczyć jak unikać uzależnień m.in. od alkoholu i narkotyków.

Powiedzą, jak unikać uzależnień Józef Wolny/Agencja GN Pierwsze w Polsce Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęło działalność w Rogoźnie (Wielkopolskie)

W sierpniu do wielkopolskich szkół trafią informacje o powstaniu ośrodka wraz z zaproszeniem do współpracy. Każdego roku szkolnego z wiedzy specjalistów będzie mogło skorzystać ok. 2 tys. uczniów.

Placówka będzie przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do ośrodka, na kilkudniowe turnusy, mają przyjeżdżać całe klasy. Programy profilaktyczne będą dotyczyć: używania substancji psychoaktywnych, innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Centrum powstało z inicjatywy samorządu województwa wielkopolskiego. Jak powiedziała we wtorek PAP Krystyna Poślednia, członek Zarządu województwa, placówka już teraz cieszy się zainteresowaniem szkół. "Wdrażamy w Wielkopolsce programy przeciwko demoralizacji i przestępczości nieletnich, ale to jest leczenie skutków. Stwierdziliśmy, że powinniśmy bardziej zadbać o sferę wychowania poprzez profilaktykę" - powiedziała.

Jak podkreśla Poślednia, programy profilaktyczne powstały w oparciu o doświadczenia specjalistów przy uwzględnieniu oczekiwań szkół.

"Mamy dobrze przygotowaną kadrę: psychologów i pedagogów. Bardzo ważna będzie współpraca w grupie rówieśniczej, bo do ośrodka przyjedzie cała klasa, czyli uczniowie najlepsi, niesprawiający problemów i ci, którzy zaczynają mieć kłopoty. Będziemy chcieli pokazywać działalność tego ośrodka w kraju, może naszym przykładem pójdą też inne województwa" - powiedziała.

Zajęcia dla klas będą się odbywały w czasie roku szkolnego. Podczas wakacji w ośrodku będą organizowane turnusy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie.

Wielkopolski samorząd przeznaczył na działalność ośrodka w 2009 roku 700 tys. złotych. Głównym źródłem finansowania placówki będą środki pozyskiwane przez województwo z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.