Pielgrzymki gnieźnieńskie dotarły na Jasną Górę

I. Pieprzycka/RW

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 06.08.2009 19:01

Od grobu św. Wojciecha na Jasną Górę dotarła 27. Piesza pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pątnicy pokonali ponad 300 kilometrów. 6 sierpnia weszły tzw. grupy kolorowe, od wczoraj natomiast modlą się ci, którzy przybyli wraz z grupami promienistymi.

W sumie w Eucharystii na placu przed szczytem uczestniczyło prawie 1,9 tys. osób.

W tegorocznej pielgrzymce wędrowało 12 grup kolorowych i 16 promienistych. Te ostatnie wyruszają każda ze swej miejscowości i spotykają się na Jasnej Górze 5 sierpnia. Grupy kolorowe schodzą się w Gnieźnie i wspólnie pielgrzymują, by do Częstochowy dotrzeć dzień później.

Każda z grup kolorowych ma swoje barwy, swój pielgrzymkowy znak i swego patrona. Choć różni się kształt pielgrzymiej drogi to wszystkie wędrują realizując ten sam duchowy program.

Zwyczajem grup promienistych jest niesienie cząstek krzyża. Przypomniał ks. Dariusz Żochowski, kierownik grup promienistych: „Tych cząstek krzyża powstawało coraz więcej i tak przez pięćdziesiąt lat z różnych parafii diecezji wędrowali ludzie na Jasną Górę, aby tu połączyć krzyż, który był znakiem jedności”.

W tym roku pielgrzymi archidiecezji gnieźnieńskiej w drodze rozważali hasło: „Życie w obfitości.