Turcja: Premier Erdogan spotkał się z patriarchą Bartłomiejem I

KAI |

publikacja 17.08.2009 20:15

Szef rządu tureckiego Recep Tayyip Erdogan odwiedził 15 sierpnia Büyükada, największą z Wysp Książęcych na morzu Marmara i spotkał się tam z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem I.

Turcja: Premier Erdogan spotkał się z patriarchą Bartłomiejem I Wikimedia/CC Premier Turcji, choć jest pobożnym muzułmaninem, dąży do uregulowania relacji z mniejszościami religijnymi.

Erdogan, któremu towarzyszyli ministrowie ds. Europy, Egmen Bagis, kultury Ertugrul Gunay i oświaty, pani Nimet Cubukcu, odwiedził jedno z ulubionych miejsc pielgrzymkowych chrześcijan i muzułmanów - prawosławny klasztor św. Jerzego oraz były prawosławny sierociniec, zwrócony Kościołowi dopiero po długim procesie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Podczas spotkania z patriarchą Erdogan podkreślił wolę dalszej demokratyzacji Turcji i umacniania praw mniejszości. Ta deklaracja została przyjęta przez Bartłomieja I z zadowoleniem. Premier „z uwagą wsłuchiwał się w życzenia Kościoła” - powiedział patriarcha i dodał: „Jest to dla nas źródłem wielkiej nadziei”.

We wspólnym obiedzie z premierem uczestniczyli także ormiańsko-apostolski arcybiskup Aram Atesyan, syryjsko-prawosławny metropolita Filüksinos Y. Cetin oraz naczelny rabin Ishak Halevi.

Głównym tematem rozmowy Bartłomieja I z premierem Turcji była ciągle nierozwiązana sprawa ponownego otwarcia prawosławnego seminarium i Akademii Teologicznej na sąsiedniej wyspie Chalki. Zarówno seminarium, jak i akademia zostały zamknięte przez władze w 1971 r. Od tego czasu Kościół prawosławny w Turcji nie może kształcić nowych księży. Otwarcie uczelni na Chalki jest jednym z warunków przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej.

O okazały budynek prawosławnego sierocińca na Büyükada toczył się przez wiele lat spór prawny. Budowę rozpoczęto z przeznaczeniem na hotel, jednak w 1902 r. stała się własnością Kościoła, zarejestrowaną zgodnie z ówczesnymi przepisami jako fundacja o charakterze religijnym. Po pożarze w latach 60. sierociniec zamknięto. Z biegiem lat budynek ulegał zniszczeniu. Ostatecznie władze tureckie zdecydowały skreślić fundację z rejestru i przenieść własność do państwowej centralnej administracji fundacji. Przeciwko temu zaprotestował Patriarchat Ekumeniczny. Ostatecznie w 2008 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał własność Patriarchatowi. Proces miał charakter modelowy, gdyż w podobnej sytuacji znajdują się tysiące nieruchomości należących do chrześcijan.

Wizyta Erdogana na Büyükada spotkała się z wielkim zainteresowanie tureckiej opinii publicznej. Oceniana jest jako symboliczna próba nawiązania do „tanzimat’, okresu reform w schyłkowym okresie cesarstwa osmańskiego, kiedy to – mimo problemów – w Turcji panowały względnie normalne relacje społeczne.