Tyniec: Polsko-niemiecki koncert w rocznicę wybuchu wojny

KAI |

publikacja 21.08.2009 19:47

W przeddzień wybuchu II wojny światowej odbędzie się w kościele ojców benedyktynów w Tyńcu koncert w wykonaniu chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studenckiego Chóru Madrygał, Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Koncert poprowadzą Grzegorz Pecka oraz Ulrich Haspel.

Tyniec: Polsko-niemiecki koncert w rocznicę wybuchu wojny

Zostaną wykonane utwory m.in. Wacława z Szamotuł, Feliksa Nowowiejskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego,
Josefa Rheinbergera.

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od prawie 90 lat towarzyszy wszystkim uniwersyteckim uroczystościom. Bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach muzycznych. Każdego roku daje kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą.

Repertuar zespołu obejmuje utwory wokalne oraz wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności, a także wielkie formy oratoryjno-kantatowe m.in.: Magnificat – A. Vivaldiego, O Praise the Lord – G.F. Händla, Requiem, Msza Koronacyjna i Te Deum – W.A. Mozarta, IX Symfonia, Chrystus na Górze Oliwnej – L. van Beethovena, Te Deum – A. Brucknera, Ein deutsches Requiem - J. Brahmsa, jak również dzieła kompozytorów polskich m. in.: Stabat Mater – K. Szymanowskiego, Exodus, Angelus, Missa pro pace – W. Kilara, Msza Misterium Krzyża Świętego - A. Nikodemowicza, Ad Iuventatem - M. Jasińskiego.

W latach 1971-1998 dyrygentem Chóru był prof. Kazimierz Górski. Od roku 1998 jest nim prof. Grzegorz Pecka.

Grzegorz Pecka ukończył studia muzykologiczne i organy w Instytucie Muzykologii KUL oraz dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest kierownikiem Katedry Dydaktyki Muzycznej IM KUL. Od roku 1998 jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą.

Studencki Chór Madrygał, Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster, został założony w 1947 roku przez profesor Hermę Kramm. Repertuar chóru obejmuje przede wszystkim klasyczną literaturę a cappella epoki renesansu, baroku, romantyzmu oraz utwory współczesne. Dzięki współpracy z chórem uniwersyteckim do repertuaru zostały włączone również wielkie oratoria. W ciągu ponad 60 lat istnienia Chór Madrygał dał ponad 1100 koncertów na 5 kontynentach.

Ulrich Haspel studiował dyrygenturę w Kolonii, jak również muzykologię, historię i historię sztuki w Würzburgu. Tam też uzyskał stopień doktora w zakresie muzykologii. Od 1990 r. prowadzi zajęcia z dyrygentury w Wyższej Szkole Muzycznej w Kolonii; w latach 1997-1999 był równocześnie dyrygentem chóru w tej szkole. Od 1998 prowadzi wykłady w Instytucie Muzykologii i Pedagogiki Muzycznej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster i, jako następca profesor Hermy Kramm, dyryguje chórami Collegium Musicum Vocale.