Juszczenko apeluje o jedność ukraińskiego prawosławia

KAI |

publikacja 25.08.2009 11:34

Wiktor Juszczenko w kijowskim soborze św. Zofii uczestniczył 24 sierpnia w modlitwie za Ukrainę w związku 18. rocznicą odzyskania niepodległości.

Juszczenko apeluje o jedność ukraińskiego prawosławia Jacek Zawadzki/Agencja GN

„Zwracam się do ukraińskiego duchowieństwa prawosławnego: podejmijcie dialog, to wasz obowiązek. Ukraina potrzebuje dziś jedności duchowej” – powiedział Juszczenko. Zaznaczył, że dokonano już poważnych prac na rzecz zjednoczenia prawosławia i wysiłków tych nie można zaniechać.

Większość obywateli Ukrainy wyznaje prawosławie. Jest ono podzielone na Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (ponad 9 tys. wspólnot), oraz dwa inne odłamy: Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (2,8 tys. wspólnot) i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny (ok. 1 tys. wspólnot). Dwa ostatnie Kościoły opowiadające się za zerwaniem relacji z Moskwą nie mają statusu kanonicznego. Przed rokiem prezydent Juszczenko zwrócił się do patriarchy ekumenicznego, Bartłomieja I o pobłogosławienie tworzenia jednego Kościoła prawosławnego, niezależnego od Moskwy.

W uroczystościach 18. rocznicy odzyskania niepodległości wziął udział również zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, kard. Lubomyr Husar oraz reprezentujący episkopat łaciński bp Marcjan Trofimiak.