Dyrektorzy szkół katolickich na Jasnej Górze

PAP |

publikacja 28.08.2009 18:46

Dyrektorzy i nauczyciele z ok. 500 działających w Polsce szkół katolickich spotkali się w piątek na Jasnej Górze. Doroczne spotkanie służy przygotowaniu do nowego roku szkolnego oraz omówieniu zmian w systemie edukacji z perspektywy szkolnictwa katolickiego, kształcącego już kilkadziesiąt tysięcy uczniów.

Podczas tegorocznego spotkania krajowy duszpasterz młodzieży, bp Henryk Tomasik, oficjalnie poinformował, że Konferencja Episkopatu Polski nadała szkolnictwu katolickiemu patronkę. Została nią Matka Boża Jasnogórska, Królowa Polski.

W skierowanym do dyrektorów i nauczycieli słowie biskup wskazał, że proces wychowania polega na kształtowaniu młodzieży, ale także na przekazywaniu im pewnej wizji życia, wynikającej z wiary. Jak mówił, chrześcijańskie wychowanie powinno przeciwstawić się "niebezpiecznym prądom".

"Niebezpieczny humanizm, humanizm bez Boga, jest humanizmem nieludzkim, co przypomina w ostatniej encyklice Ojciec Święty Benedykt XVI. Prądy humanizmu - ateizm, liberalizm moralny - to wielkie zagrożenia" - powiedział bp Tomasik, wzywając do kształtowania młodzieży w zgodzie z wiarą i wartościami chrześcijańskimi.

Według biskupa, wiara powinna być jedną z podstaw wychowania. "Człowiek współczesny chce przegłosować wszystko to, co boże - także boże prawo, zawarte w przykazaniach. Szczególnie boże prawo dotyczące człowieka, rodziny, małżeństwa" - wyliczał hierarcha.

Przewodniczący Rady Szkół Katolickich, ks. Sylwester Jeż, podkreślał, że szkoły katolickie różnią się od innych przede wszystkim programem wychowawczym, który jest oparty na ewangelii i wynikających z niej zasadach. Co roku przybywa ok. 10 nowych szkół katolickich. W sumie jest ich ok. 500.

Dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich spotykają się w sierpniu na Jasnej Górze od kilku lat. Tego typu spotkania, obok dwóch konferencji dyrektorów w ciągu roku, zainicjowała w 2005 r. Rada Szkół Katolickich, od 15 lat skupiająca wszystkie placówki tego typu.

Szkolnictwo katolickie w Polsce obejmuje różne typy szkół: podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe i specjalne. Większość szkół katolickich prowadzona jest przez zgromadzenia zakonne oraz stowarzyszenia; diecezje i parafie zaangażowane są w około jednej piątej takich szkół, a w nielicznych przypadkach prowadzą je osoby fizyczne. W szkołach kształci się grubo ponad 50 tys. uczniów. Wszystkie takie szkoły pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski.

Co roku Rada Szkół Katolickich organizuje Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły.