Sektory wyznaczone. Prace trwają

mk

publikacja 03.06.2016 17:19

Wiadomo, jak podzielone zostaną Błonia i Campus Misericordiae - miejsca najważniejszych wydarzeń podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Sektory wyznaczone. Prace trwają   mat. KO ŚDM Kraków 2016 Podział na sektory krakowskich Błoń. Na fioletowo zaznaczona jest Strefa Pojednania (jedna z dwóch) w Parku Jordana Błonia krakowskie będą miejscem trzech wydarzeń centralnych: Mszy na rozpoczęcie ŚDM (26 lipca), powitania Ojca Świętego (28 lipca) oraz Drogi Krzyżowej (29 lipca).

Będą się tam odbywać także wydarzenia Festiwalu Młodych oraz spotkania dodatkowe. W parku Jordana, znajdującym się obok Błoń, znajdować się będą część Strefy Pojednania i Namiot Adoracji, w którym umieszczone zostaną symbole ŚDM - krzyż i ikona.

Jeśli chodzi o prace logistyczne, to został już wybrany projekt ołtarza oraz scen bocznych, opracowano mapę sektorów, ich nazewnictwo i oznaczenia, zaplanowano rozmieszczenie sanitariatów, punktów medycznych, strefy osób zagubionych, zaplecza na zakrystię.

Budowa ołtarza ma się rozpocząć w czerwcu. Jego zaplecze - co też zostało już uzgodnione - będzie stanowił stadion Wisły.

Na Campus Misericordiae, terenie leżącym na granicy gminy Kraków i Wieliczka, odbywać się będą dwa z wydarzeń centralnych ŚDM Kraków 2016. 30 lipca młodzież wraz z papieżem będzie uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu.

Sektory wyznaczone. Prace trwają   mat. KO ŚDM Kraków 2016 Podział sektorów na Campus Misericordiae, gdzie papież Franciszek odprawi Mszę św. dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Pielgrzymi spędzą tam noc. Odbędzie się koncert uwielbienia, przedłużający modlitwę. W niedzielę 31 lipca odbędzie się Msza św., nazywana Mszą Posłania. Na jej zakończenie Ojciec Święty ogłosi, gdzie odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży.

Na miejscu trwają prace nad przygotowaniem terenu, który docelowo, po wydarzeniach ŚDM, będzie Strefą Aktywności Gospodarczej miasta i gminy Wieliczka. Tymczasowe mosty na znajdujących się tam rzekach buduje wojsko.

W ziemi kładzione są instalacje elektryczne i światłowodowe, które będą służyły do doprowadzenia sygnału do telebimów i nagłośnienia. Rozpoczyna się przygotowanie terenu pod budowę ołtarzy i sektora "0" - zatwierdzono już układ elementów ołtarza i całego sektora. Teren pod montaż ołtarza jest już zabezpieczony. Opracowywany jest schemat oznakowania sektorów.

Na tym jednak nie koniec miejsc, które w ostatnim tygodniu lipca czeka prawdziwy najazd pielgrzymów. Zarejestrowane grupy pielgrzymować będą z sanktuarium św. Jana Pawła II do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dla pielgrzymów ŚDM będzie to pielgrzymka jubileuszowa w ramach Roku Miłosierdzia. W sanktuarium św. Jana Pawła II zostaną wystawione relikwie papieża Polaka. W drodze odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia.

W łagiewnickim sanktuarium młodzi będą mogli uczcić obraz "Jezu, ufam Tobie" i relikwie św. s. Faustyny. Pielgrzymka będzie się odbywać od wtorku 26 lipca do piątku 29 lipca. Każda grupa zostanie indywidualnie poinformowana o dniu i godzinie rozpoczęcia pielgrzymki. Szczegółowe informacje i całościowy plan pielgrzymki oraz trasy przejścia będą opisane w specjalnie na ten czas przygotowanej aplikacji.

Sektory wyznaczone. Prace trwają   Miłosz Kluba /Foto Gość Prace przygotowawcze przed ŚDM na krakowskich Błoniach, obok kamienia papieskiego Teren sanktuariów Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II jest przygotowany pod względem logistycznym: określono trasy dojść i wyjść z obiektów, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, kierunki ewakuacji ze stref pożarowych; wyznaczono strefy dla mediów i strefy komercyjne.

W trakcie jest planowanie lokalizacji pól gastronomicznych, sanitariatów, stref buforowych, tras przejścia; ustalane są kompetencje poszczególnych wolontariuszy.

W Łagiewnikach, w tzw. Dolinie Miłosierdzia, zostanie umiejscowiona główna Strefa Pojednania. Młodzi będą tam mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi w rożnych językach. Spowiadać będą księża, którzy zgłaszają się do komitetu organizacyjnego, podając języki, którymi władają, i czas, w którym mogą dyżurować w konfesjonale. Ukończone są projekty stuł i konfesjonałów do Stref Pojednania.

Na stadionie Cracovii podczas ŚDM powstanie Centrum Powołaniowe, gdzie wspólnoty, zgromadzenia, zakony czy ruchy będą mogły zaprezentować się młodym pielgrzymom na indywidualnych stoiskach. Na stadionie planowana jest również kwatera polska, gdzie będą przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski.

Krakowska Tauron Arena jest natomiast planowanym miejscem spotkania wolontariuszy z Ojcem Świętym oraz katechez w języku angielskim.

Ponadto w 283 miejscach planowane są katechezy głoszone przez biskupów z różnych krajów. W kolejne dni od 9.00 do 13.00 pielgrzymi będą się tam gromadzili w swoich grupach językowych.

Czas uczestnikom Światowych Dni Młodzieży wypełnią także wydarzenia Festiwalu Młodych, czyli koncerty, spotkania, imprezy sportowe. Planowanych jest ok. 150 miejsc, w których będzie się odbywał FM.