Polacy: Stosunki z Niemcami dobre

PAP |

publikacja 31.08.2009 16:35

Ponad połowa Polaków uważa, że stosunki polsko-niemieckie są dobre, jedna czwarta ocenia je źle lub bardzo źle - wynika z badań przedstawionych przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) w poniedziałek, na dzień przed 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Badania przeprowadzono między 21 a 23 sierpnia. Porównując ich wyniki z rezultatami analogicznych badań z lat 2000-2008, można zauważyć wyraźny i systematyczny spadek liczby osób, która uważa relacje polsko-niemieckie za dobre (z 77 proc. w 2000 roku do 53 proc. w 2009 roku) - zwróciła uwagę kierownik programu europejskiego w ISP dr Agnieszka Łada. Podkreśliła jednak, że przez cały ten czas ponad połowa Polaków postrzegała je dobrze.

Stosunki polsko-niemieckie pozytywnie ocenia zdecydowanie mniej osób starszych (46 proc.) niż ludzi młodych (ok. 60 proc.).

Prawie 40 proc. Polaków uważa, że II wojna światowa wciąż ma silny wpływ na stosunki z naszym zachodnim sąsiadem, jednak tyle samo osób sądzi, iż wpływ ten jest słaby, a 12 proc., że takiego wpływu w ogóle nie ma.

Badania przeprowadzone zostały na zlecenie Fundacji Konrada Adenauera. Dyrektor jej przedstawicielstwa w Polsce Stephan Raabe ocenił, że znaczące pogorszenie stosunków polsko-niemieckich w ostatnich latach potwierdza, iż "faktyczne konflikty polityczne ostatnich lat oraz polityka konfrontacyjna prowadzona w IV RP miały wpływ na polskie społeczeństwo".

"Dwadzieścia lat po przełomie w Europie stosunki polsko-niemieckie stały się bardziej zdystansowane. Trzeźwe i pragmatyczne oceny zajmują coraz więcej miejsca. Dotyczy to również Niemiec, gdzie panowała nadzieja, że Polska stanie się partnerem strategicznym, jakiego udało się pozyskać we Francji. Ta nadzieja zakończyła się w ostatnich latach brutalnym rozczarowaniem" - powiedział Raabe.

Również prezes zarządu ISP dr Jacek Kucharczyk uważa, że od kiedy Polska weszła do UE, społeczeństwo polskie patrzy na stosunki z Niemcami bardziej pragmatycznie, skupiając się na konkretnych sprawach, jak stosunki niemiecko-rosyjskie i kwestia budowy Gazociągu Północnego czy upamiętnianie wypędzonych. Natomiast mniejszą rolę w postrzeganiu relacji polsko-niemieckich odgrywają wspomnienia II wojny światowej.

Kucharczyk przypomniał też, że ocena stosunków politycznych nie zbiega się z oceną relacji na poziomie osobistym. Z przeprowadzonych w 2008 roku badań wynika, że mimo coraz bardziej sceptycznego postrzegania stosunków polsko-niemieckich Niemcy jako ludzie stają się Polakom coraz bliżsi.