Nowe tezy na koniec Dekady Lutra?

KAI |

publikacja 11.09.2009 12:31

Tezy ekumeniczne powinni chrześcijanie wspólnie przybić na drzwiach kościoła pałacowego w Wittenberdze. Byłby to znak nadziei dla Kościoła - uważa niemiecki bp Christian Krause.

Nowe tezy na koniec Dekady Lutra? wikimedia commons (PD) Marcin Luter

- Podstawowe tezy Reformacji powinny mieć charakter ekumeniczny - uważa były prezes Światowej Federacji Luterańskiej, niemiecki bp Christian Krause. Jego zdaniem na zakończenie Dekady Lutra w 2017 roku chrześcijanie powinni przybić na drzwiach kościoła pałacowego w Wittenberdze wspólne tezy ekumeniczne. – Byłby to prawdziwy znak nadziei dla Kościoła jutra - stwierdził bp Krause na ekumenicznym spotkaniu biskupów w Eisleben zorganizowanym przez ruch Focolari.

Tradycja mówi, że 31 października 1517 r. twórca Reformacji Marcin Luter (1483-1546) przybił listę swoich 95 tez na drzwiach kościoła pałacowego w Wittenberdze. Ten akt przyjmuje się za początek Reformacji. Obecnie trwa Dekada Lutra, przygotowująca do uroczystych obchodów 500-lecia Reformacji, które odbędą się w 2017 roku.

Bp Krause jest jednym z uczestników międzynarodowego spotkania 35 biskupów różnych wyznań, którym bliskie są duchowe założenia ruchu Focolare. Stwierdził on, że z ruchem, który wywodzi się z Kościoła katolickiego, łączy protestantyzm silny związek z Biblią. Założony przez Włoszkę Chiarę Lubich ruch Focolare skupia obecnie 140 tys. członków w 180 krajach świata i wielotysięczną rzeszę sympatyków.

W spotkaniu w Eisleben, miejscu urodzenia Marcina Lutra, uczestniczy też następczyni Chiary Lubich, nowa przewodnicząca Focolare Maria Voce. Również ona podkreśliła wielkie znaczenie Biblii dla duchowości ruchu. Zaapelowała też do biskupów, by zwracali się ku ludziom, którzy nie mogą znaleźć drogi do Kościoła, którzy się na tej drodze pogubili.

Trwające od 8 września spotkanie biskupów odbywa się po raz 28. Uczestniczący w nim biskupi katoliccy, ewangeliccy, prawosławni oraz tradycji wschodniej zapoznają się z sytuacją w Kościołach lokalnych, a także omawiają kwestie teologiczne i społeczno-polityczne. Spotkanie jest też okazją do zwiedzenia zarówno Eisleben, jak i związanej z działalnością Lutra Wittenbergi. Dziś ruch Focolare zaprezentuje swoją działalność w ramach „dnia otwartego” dla wszystkich zainteresowanych w centrum Mariapoli w Zwochau.

Na miejsce obecnego spotkania wybrano Eisleben z inicjatywy bp. Krausego. Luterański hierarcha uważa, że spotkanie będzie okazją do ukazania innym wyznaniom, co dla protestantów znaczy Reformacja.