25 lat misji marianów w Afryce

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 18.09.2009 18:51

W Kibeho – miejscu maryjnych objawień w Rwandzie – dobiegły końca obchody srebrnego jubileuszu pracy misyjnej Zgromadzenia Księży Marianów na Czarnym Lądzie. Swą przyszłą posługę mariańscy misjonarze zawierzyli Miłosierdziu Bożemu przez ręce Maryi Matki Słowa.

Obchody jubileuszowe obejmowały spotkania z ekipą pierwszych misjonarzy, którzy przybyli do Rwandy przed 25 laty oraz prelekcje historyczno-teologiczne poruszające między innymi wątek maryjnych objawień w Kibeho. Mariańscy misjonarze i ich goście mieli także możność osobistego spotkania z Nathalie, jedną z trzech wizjonerek z Kibeho. Podczas wspólnych spotkań misjonarze dzielili się swoim trudnym doświadczeniem, zwłaszcza z pracy na polu formacji przyszłych marianów z terenów Rwandy, Konga i Kamerunu.

Centralnym punktem obchodów była uroczysta Eucharystia w sanktuarium maryjnym Matki Słowa w Kibeho, miejscu pierwszych w Afryce, zaaprobowanych przez Kościół, objawień maryjnych. Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji Gikongoro, bp Augustin Misago. Koncelebransami byli: abp Ivo Scapolo, nuncjusz apostolski w Rwandzie, o. Jan Mikołaj Rokosz, przełożony generalny marianów, ks. Leszek Czeluśniak, przełożony misji w Rwandzie, oraz przedstawiciele mariańskich wspólnot z Kamerunu, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Obecni byli także pierwsi mariańscy misjonarze w Rwandzie: księża Franciszek Filipiec, Zdzisław Żywica i Tadeusz Wyszomierski.

W czasie liturgii głęboką wdzięczność za misyjny trud podejmowany przez marianów w Rwandzie wyrazili: bp Misago oraz nuncjusz apostolski. Na zakończenie Mszy św. księża i bracia marianie pracujący w Afryce zawierzyli swoją posługę Miłosierdziu Bożemu przez ręce Maryi Matki Słowa.

W czasie swojej pracy w Rwandzie, z uwagi na toczące się walki, marianie trzykrotnie byli ewakuowani i trzykrotnie powracali na swoje placówki. Obecnie posiadają w Afryce cztery placówki misyjne: po dwie w Kamerunie i w Rwandzie, gdzie pracuje 12 księży i braci zakonnych. We wspólnocie są także rodzime powołania: 7 seminarzystów, 5 nowicjuszy i 7 postulantów.