Wkład ewangelików w obronę polskości

PAP |

publikacja 19.09.2009 20:08

W obronę polskości Śląska w 20-leciu międzywojennym włączyli się także mieszkający w tym regionie polscy ewangelicy - przypominali uczestnicy zorganizowanej w sobotę w Katowicach sesji popularnonaukowej.

Jerzy Buzek Henryk Przondziono/Agencja GN Jerzy Buzek

Jednym z prelegentów był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który sam należy do Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W swoim wystąpieniu mówił on o specyficznej historii Górnego Śląska, gdzie zawsze przenikało się wiele kultur i narodów. Wskazywał też na trudną sytuację polskich ewangelików na przedwojennym Śląsku, gdy większość ludzi wyznania ewangelickiego była pochodzenia niemieckiego.

"Teraz, kiedy szczególnie potrzeba nam europejskiej jedności i porozumienia, przypominanie o naszych wspólnych korzeniach, o tej europejskiej wspólnocie, która wprawdzie była skomplikowana, ale potrafiła stworzyć niezwykłe wartości i potrafiła ich bronić, jest szczególnie cenne" - powiedział PAP Buzek.

Podczas sobotniej sesji dyskutowano m.in. o ewangelickim skrzydle rodziny Korfantych, działającym w 20-leciu międzywojennym w Katowicach kole Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Uczestnicy konferencji wysłuchali też koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Magdaleny Gołąb.

Sesja odbyła się w ramach cyklu "Studia z dziejów ewangelizmu na Śląsku", który od dziewięciu lat organizuje Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Jego uczestnicy co roku spotykają się w Muzeum Śląskim w Katowicach, aby poznawać historię ewangelików. Po każdej konferencji powstaje wydawnictwo zawierające materiały z sesji.

Poprzednie konferencje były poświęcone m.in. architektowi Tadeuszowi Michejdzie, zajmującej się bezdomnymi Ewie von Tiele Winckler, ruchowi oporu wobec hitleryzmu i komunizmu oraz polskiej literaturze ewangelickiej na Śląsku.