Ideały "Anny Solidarność" to nasze ideały

Justyna Liptak

publikacja 31.08.2016 13:20

W 36. rocznicę obchodów Porozumień Sierpniowych premier Beata Szydło złożyła kwiaty pod pomnikiem Anny Walentynowicz.

– To ziarno, które w Sierpniu '80 zostało zasiane, wydało piękne owoce, bo dzisiaj możemy cieszyć się wolnością – mówiła premier Beata Szydło Justyna Liptak /Foto Gość – To ziarno, które w Sierpniu '80 zostało zasiane, wydało piękne owoce, bo dzisiaj możemy cieszyć się wolnością – mówiła premier Beata Szydło

– Dzisiaj oddajemy hołd bohaterom Sierpnia '80, wśród nich Annie Walentynowicz, która poświęciła się walce o godne życie, wolność i solidarność. Zaangażowana w pomoc innym, sama stała się "Anną Solidarnością" i to właśnie ona jest symbolem tamtych sierpniowych dni – mówiła premier Szydło podczas uroczystości przed pomnikiem A. Walentynowicz w Gdańsku.

Premier podkreśliła, że sierpień 1980 r. był czasem, kiedy Polacy poczuli się wolni. – To dzięki determinacji i zaangażowaniu tych wszystkich, którzy w stoczni potrafili sprzeciwić się władzy, potrafili upomnieć się o prawa pracownicze, o godność. To właśnie dzięki nim i tym porozumieniom, które zostały podpisane tu, w Gdańsku, a potem również w innych miastach Polski, zrobiono pierwszy krok ku wolności – zaznaczyła B. Szydło.

Szefowa rządu zaznaczyła, że A. Walentynowicz powinna stać się wzorem do naśladowania. – Ta prosta kobieta, robotnica, miała wystarczającą siłę, odwagę, determinację, by wtedy, gdy przychodziły chwile zwątpienia, zagrzać do walki i do dalszego protestu swoich kolegów. Nigdy również nie wyrzekła się ideału "Solidarności", budowania wspólnoty i pomocy innym – mówiła premier.

B. Szydło zaznaczyła, że trzeba upomnieć się o tych, którzy walczyli o wolność Polski. – Bardzo łatwo przechodzi się do porządku dziennego nad wydarzeniami, które minęły, cieszy się wolnością, mówi się o bohaterach bardzo często tych z pierwszych stron gazet. Ale trudniej jest zadbać o tych bohaterów, którzy dzisiaj bardzo często mają poczucie krzywdy, zapomnienia, a oni walczyli o nas wszystkich. Jest to nasz obowiązek, aby wydobyć ich z niepamięci i przywrócić godność – podkreśliła premier.

– "Anna Solidarność" – wspaniała kobieta, wspaniała Polka, matka, powinna być dla nas wszystkich wzorem. Dzisiaj oddajemy jej cześć i dzisiaj mówimy o tym, że te ideały, za które walczyła "Anna Solidarność", które jej zawsze przyświecały, są naszymi ideałami – mówiła B. Szydło.