Abp Migiolre: Człowiek bogactwem

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 14.10.2009 18:07

Nie sprawdziły się czarne scenariusze dotyczące demograficznej eksplozji, którymi straszono na oenzetowskiej konferencji w Kairze w 1994 r. – powiedział na forum zgromadzenia ogólnego abp Celestino Migliore. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczył 12 października w debacie z okazji 15. rocznicy kairskiej konferencji.

„W 1994 r. wielu uczestników konferencji odnosiło wrażenie, że nadciąga eksplozja demograficzna, która uniemożliwi osiągnięcie należytego rozwoju gospodarczego na świecie. Dziś po 15 latach widzimy, że obawy te były nieuzasadnione – powiedział w Nowym Jorku watykański dyplomata. Zauważył on, że w wielu rozwiniętych krajach wskaźniki demograficzne spadły tak nisko, iż władze muszą teraz zachęcać obywateli do wzrostu liczby narodzin, aby zapewnić stały rozwój gospodarki. Abp Migliore przypomniał, że w wielu krajach rozwijających się nie osiągnięto oczekiwanych przed 15 laty rezultatów. Stało się tak jednak nie z winy czynników demograficznych, lecz z powodu nieodpowiedzialnego zarządzania gospodarką, zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i lokalnej. Niemal od stulecia – powiedział – usiłuje się łączyć wzrost światowej populacji z kryzysami żywnościowymi, energetycznymi czy ekologicznymi. Tymczasem okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że najcenniejszym bogactwem świata jest sam człowiek – podkreślił na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.