Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera

ks. Rafał Pastwa

publikacja 15.10.2016 13:20

Mówi o sobie żartobliwie, że ma niepełne wykształcenie podstawowe, gdyż zawierucha historyczna zmusiła go przyspieszonej edukacji. Jest uczonym, którego zna cały świat. 50 lat temu wybitny kosmolog obronił doktorat na KUL.

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Michała Hellera na KUL

Uroczystość odbyła się na podstawie uchwały Senatu KUL z grudnia 2016 r. w sprawie odnowienia doktoratu ks. prof. Michała Hellera. Zbiegła się ona z V Kongresem Kultury Chrześcijańskiej.

Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński i Senat zaświadczyli, że ks. prof. Michał Heller „na podstawie rozprawy doktorskiej „Koncepcja seryjnych modeli wszechświata i jej filozoficzne implikacje” oraz po zdaniu wszystkich przewidzianych prawem egzaminów, w dniu 25 czerwca 1966 r. uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL stopień naukowy doktora”.

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Ks. prof. Michał Heller podczas uroczystości 50-lecia obrony doktoratu z 1966 r. "Przypominając po upływie 50 lat to uroczyste wydarzenie, w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, oraz ze względu na wspaniałe zasługi wielce czcigodnego ks. prof. Michała Hellera w dziedzinie rozwoju badań interdyscyplinarnych prowadzonych w duchu dialogu pomiędzy nauką, filozofią i religią ten stopień doktora uroczyście potwierdzają dziekan i rektor" - odczytał oficjalny dokument ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL.

Laudację z okazji 50. rocznicy doktoratu ks. prof. Michała Hellera wygłosił ks. prof. Andrzej Szostek. Przedstawił życiorys naukowca oraz jego osiągnięcia naukowe. Wyjaśnił zebranym za co lubi i ceni profesora Hellera.

- Po pierwsze - za ambicję, odwagę myślenia, pracowitość i kompetencje. Po drugie - za prowadzenie kompetentnego dialogu pomiędzy nauką, filozofią i religią, którego fundamentem jest racjonalność, ze szczególnym w niej miejscem dla matematyki. Po trzecie - cenię i lubię ks. Hellera za popularyzację nauki, w której obecny jest także istotny wymiar pedagogiczny - mówił ks. A. Szostek

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Ks. prof. Michał Heller podczas wykładu "Kosmiczny problem wolności" - Na obronę doktoratu przyjechałem do Lublina pociągiem dzień wcześniej, bo takie były wówczas połączenia. Miałem trochę czasu. Napotkałem na mieście ogłoszenie, że na pływalni można wyrobić kartę pływacką. Poszedłem i zdałem egzamin. Z tej karty pływackiej cieszyłem się prawie tak samo mocno jak z obrony doktoratu - opowiadał ks. prof. Heller.

Przyznał, że obecnie intensywnie myśli nad problemem logiki we wszechświecie. - Jeśli zejdziemy do poziomu kwantów, to zasady logiki, którymi się posługujemy nie mają zastosowania. Dlatego uważam, że nasza logika jest jedynie prymitywną formą kosmicznej logiki - powiedział.

Jubilat wygłosił również wykład „Kosmiczny problem wolności”. Jak zauważył, wolność mogła zaistnieć w kosmosie dzięki zaistnieniu istot rozumnych i wolnych. Wyjaśniał przy tym istnienie zła moralnego i fizycznego.

- Istnienie moralnego zła jest faktem niezaprzeczalnym. Ale tylko wolność wyboru to zakłada. Nawet jeśli jesteśmy sami w kosmosie, a raczej podejrzewamy, że nie jesteśmy w kosmosie jedyni - mówił.

Fizyczne zło istniało zdaniem ks. prof. Hellera, ale było moralnie neutralne. - Wszechświat stracił swoją neutralność w momencie, gdy zło moralne zostało wybrane zamiast dobra moralnego przez istotę rozumną - mówił jubilat.

Gratulacje i życzenia ks. Hellerowi złożył również abp. Stanisław Budzik, wielki kanclerz KUL. Podkreślił, że ks. prof. Michał Heller jest wymieniany w gronie największych i najwybitniejszych naukowców na świecie. Podkreślił związki profesora z katolickim uniwersytetem w Lublinie, dodał także, że sam zalicza się do grona uczniów ks. prof. Hellera.

Przeczytaj także: Szostek o Hellerze: W tym uczonym jest dziecko. I dobrze, że jest!