Nie jestem uzdrowicielem

Mirosław Jarosz

publikacja 16.11.2016 16:18

Niemal 1000 osób na rekolekcjach z o. Bashoborą.

Nie jestem uzdrowicielem Mirosław Jarosz O. Bashobora już po raz drugi prowadził rekolekcje w diecezji świdnickiej.

Dziś w Świebodzicach pod Wałbrzychem zakończyły się 3-dniowe Rekolekcje Nowej Ewangelizacji prowadzone przez znanego ugandyjskiego kapłana o. Johna Bashobora.

Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. O. John w wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata, odpowiada na każdą prośbę o modlitwę wstawienniczą, cały swój czas poświęca na rozszerzanie Królestwa Bożego.

W hali sportowej w Świebodzicach pojawiło się prawie 1000 osób. Jedni przyjechali by umocnić wiarę, inni - w jej poszukiwaniu, jeszcze inni - oczekując cudownych wydarzeń, jakie zazwyczaj towarzyszą spotkaniom z o. Bashoborą.

- Pamiętajcie, nie jestem uzdrowicielem - wyjaśniał przybyłym o. Bashobora. - Zgromadziliśmy się tu wszyscy w imię Jezusa Chrystusa. On wam błogosławi, on was uzdrawia i uwalnia od grzechu. Kiedy głoszę Słowo Boże, Duch św. przekonuje was o grzechu. Wchodzi w wasze serca i pokazuje wam, gdzie zgrzeszyliście. Potem kapłan wam posługuje, wasze grzechy zostają odpuszczone i napełniacie się Duchem św.

- Nie mam daru uzdrawiania. Nie jest tak, że powiem sobie "teraz będę błogosławił i będą działy się cuda" - tłumaczył o. Bashobora. - Jedyne czego jestem pewien to to, że będę głosił Słowo Boże. A Bóg sam się przebije przez ciała, serca i umysły ludzi. To słowo Boże przeszyje ich życie. Uświęceni ludzie przyjmą Ducha św. Będą modlić się z wiarą, a Pan poprowadzi mnie do modlitwy w sprawach, które potrzebują ci ludzie. I właśnie to robimy teraz.

- Chcę byście idąc stąd napełnieni Duchem św. głosili Słowo innym ludziom - dodawał o. John. - Byście świadczyli o Nim. Byście czynili z ludzi uczniów Jezusa, a oni kolejnych.

Podczas obecnych rekolekcji już zapraszano na wydarzenie "Jezus na stadionie 2017". Będzie to V jubileuszowe Uwielbienie Jezusa w mocy Ducha św. Odbędzie się ono 1 lipca 2017 na stadionie Narodowym w Warszawie.