Postne menu

Andrzej Grajewski

publikacja 09.03.2017 14:47

Z inicjatywy środowisk chrześcijańskich do Moskiewskiej Dumy Miejskiej wpłynął projekt, aby w czasie Wielkiego Postu w moskiewskich szkołach dzieci mogły w stołówkach korzystać ze specjalnego postnego menu, przygotowanego właśnie na ten okres.

Postne menu PD

Kierujący komisją ds. społecznych i wyznaniowych radny Anton Paliejew z Jednej Rosji zapowiedział, że debata w tej sprawie odbędzie się wkrótce. Projekt zakłada, że każdy z uczniów będzie miał do wyboru korzystanie z normalnego jadłospisu obowiązującego w danej stołówce lub będzie mógł poprosić o zestaw postny.  

Inicjatywa wprowadzenia postnego menu w stołówkach szkolnych wywołała dyskusję i wiele negatywnych komentarzy. Przeciwnicy takiego rozwiązania uważają, że to kolejny przejaw klerykalizacji życia oraz sojuszu władzy świeckiej z Cerkwią. Jego zwolennicy podkreślają, że przecież nikt nikogo nie będzie zmuszał do korzystania z postnego menu. Zwracają także uwagę, że w rejonach zamieszkałych przez muzułmanów w okresie Ramadanu wprowadzone jest szereg rozwiązań mających ułatwić im praktykowanie postów. Poszczenie w okresie Wielkiego Postu, kiedyś będące częścią rosyjskiej tradycji, zaczyna być kultywowane także przez współczesnych.  Ostatnie badania wykazują, że wielu Rosjan deklaruje, że w czasie tegorocznego Wielkiego Postu przynajmniej przez jakiś czas będą przestrzegać postów.

 Do poszczenia w okresie Wielkiego Postu wezwała Rosjan także patriarcha Cyrl, który w specjalnym orędziu zachęcał prawosławnych, aby wykorzystali ten okres do odnowy duchowej. Jak patriarcha napisał w okolicznościowej odezwie, post nie jest zasługą, ale środkiem mającym nas prowadzić do Boga.

Jednym z elementów akcji zaplanowanych przez prawosławne organizacje społeczne w okresie Wielkiego Postu są pikiety antyaborcyjne, które będą organizowane w całej Rosji. 10 marca w centrum Moskwy  aktywistki z prawosławnej organizacji „Kobiety za życiem” staną z plakatami zwracającymi uwagę na wartość życia oraz wzywającymi do zmiany prawa zezwalającego na zabijanie nienarodzonych dzieci.  

TAGI: