Zmarł ks. Stanisław Małysiak

mk, ps

publikacja 01.04.2017 14:44

Partyzant Armii Krajowej i wieloletni przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie odszedł 1 kwietnia w wieku 92 lat.

Zmarł ks. Stanisław Małysiak Wiesław Majka /Krakow.pl Ks. Stanisław Małysiak (drugi od lewej) w 2007 r., w rocznicę wyzwolenia Krakowa w 1918 r. składał wraz z o. gen. Adamem Studzińskim, kapelanem spod Monte Cassino, kwiaty przy Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym

Ks. inf. Stanisław Małysiak urodził się 5 maja 1925 r. w Ślemieniu (pow. żywiecki). W październiku 1940 r. został wysiedlony wraz z rodzicami i dwojgiem rodzeństwa do Majdana Kasztelańskiego na Zamojszczyźnie. Pracował tam fizycznie w młynie i równocześnie działał w Związku Walki Zbrojnej. Najpierw przydzielony do plutonu Brzeziny uczył się w leśnej szkole partyzanckiej, kształcącej młodych dowódców piechoty, potem w latach 1942-1944 walczył w Armii Krajowej pod pseudonimem "Sęp" w 9. Pułku Legionów Ziemi Zamojskiej pod dowództwem Konrada Bartoszewskiego (ps. "Wir"). Brał udział w wielu akcjach bojowych na terenie Zamojszczyzny, m.in. wielkiej bitwie w Puszczy Solskiej w roku 1944, podczas niemieckiej akcji pacyfikacyjnej pod kryptonimem Sturmwind II. W tym samym roku w czasie jednej z akcji został schwytany przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. Stamtąd został przewieziony do obozu w Lublinie, skąd udało mu się zbiec.

Za działalność partyzancką na wniosek swojego dowódcy K. Bartoszewskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych (otrzymał go dopiero po 1989 roku).

W roku 1944, po ustaniu działań wojennych na terenie Zamojszczyzny, ks. Małysiak kontynuował naukę w gimnazjum w Zamościu. W 1945 roku, unikając w ostatniej chwili aresztowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, zbiegł do Krakowa, gdzie ukończył naukę i zdał maturę w roku 1947. Wstąpił do seminarium krakowskiego i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1952 roku.

Pracował najpierw w Niegowici, a potem w Kobierzynie, gdzie był równocześnie kapelanem szpitala psychiatrycznego. W 1963 roku został przeniesiony do bazyliki Mariackiej. Równocześnie od lat 50. pracował w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, gdzie pełnił kolejne funkcje, począwszy od sekretarza do przewodniczącego wydziału. Podczas wieloletniej pracy kurialnej był bliskim współpracownikiem arcybiskupów krakowskich - najpierw Karola Wojtyły, później Franciszka Macharskiego, a także założycielem Wydawnictwa św. Stanisława.

W 1990 roku, na wniosek krakowskiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej, kard. Macharski mianował ks. Małysiaka kapelanem organizacji kombatanckich Armii Krajowej. W 2002 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa został odznaczony brązowym Medalem "Cracoviae Merenti". Był kanonikiem seniorem Krakowskiej Kapituły Katedralnej.

Msza św. pogrzebowa przy trumnie zmarłego kapłana zostanie odprawiona w czwartek 6 kwietnia o godz. 13 w kościele Mariackim. Ks. Małysiak zostanie pochowany na cmentarzu Rakowickim.