Naturalne metody planowania rodziny

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 27.11.2009 18:13

Australijscy biskupi postanowili przypomnieć swym wiernym naturalne metody planowania rodziny. W tym celu ponownie wydali przeredagowany i uzupełniony list pasterski sprzed 14 lat poświęcony tej tematyce.

Inicjatywa ta nawiązuje do obchodzonego w ubiegłym roku 40-lecia encykliki Humanae vitae. We wstępie do nowego wydania listu biskupi zauważają, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat naturalne metody planowania rodziny zostały jeszcze bardziej udoskonalone, dzięki czemu łatwiej można z nich korzystać i są one bardziej niezawodne. Dysponujemy też większą wiedzą opartą na doświadczeniu wielu par małżeńskich – czytamy w liście. Episkopat z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich latach powstało również wiele organizacji, które uczą tej naturalnej i ekologicznej formy pożycia małżeńskiego. List kończy się apelem do wszystkich wiernych, aby szerzyli w swym otoczeniu postawę otwarcia na życie.