Rychwałd: jest bazylika!

ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 24.04.2017 18:26

Diecezja dostała prezent na 25. urodziny. Starania o tytuł trwały dwa lata.

Rychwałd: jest bazylika! Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Ojcowie franciszkanie cieszą się papieską decyzją.

Na 25 marca datowany jest dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w imieniu papieża Franciszka nadający kościołowi parafialnemu św. Mikołaja w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie tytuł bazyliki mniejszej. Dokument ukazał się dokładnie w tym dniu, w którym ćwierć wieku wcześniej papież Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję bielsko-żywiecką.

Świątynia w Rychwałdzie jest drugą w diecezji bielsko-żywieckiej, która cieszyć się będzie tytułem bazyliki. Rok temu godność tę otrzymał kościół nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej-Hałcnowie. Wiadomo już, że oficjalne ogłoszenie dekretu watykańskiej kongregacji nastąpi w niedzielę 23 lipca podczas Mszy św. o 11.00. Głównym celebransem będzie kardynał Robert Sarah. Ten gwinejski biskup od 2014 r. kieruje Kongregacją ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i to on podpisał dekret ustanawiający bazylikę w Rychwałdzie.

Rychwałd: jest bazylika!   Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Opis sanktuarium zamieszczono w specjalnej księdze. − Starania o tytuł bazyliki dla naszego kościoła rozpoczęliśmy w 2015 r., zaraz po zakończeniu obchodów 50. rocznicy koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej − wyjaśnia proboszcz rychwałdzki o. Bogusław Kocańda. Po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji inicjatywa została zaakceptowana na forum Konferencji Episkopatu Polski. 6 czerwca ubiegłego roku bp Roman Pindel złożył wniosek w tej sprawie w watykańskiej kongregacji.

Tytuł bazyliki Ojciec Święty przyznaje świątyniom wyjątkowym ze względu na znaczenie duszpasterskie lub walory historyczne i architektoniczne. Istnieje siedem bazylik większych: św. Jana, św. Piotra, św. Pawła, Matki Bożej Większej oraz św. Wawrzyńca w Rzymie oraz św. Franciszka i Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Liczba bazylik mniejszych na całym świecie sięga dwóch tysięcy. W Polsce to miano nosiło dotąd 140 świątyń. Kościół w Rychwałdzie jest 141. bazyliką w kraju. Poprzednio tytuł ten uzyskał kościół św. Józefa w Poznaniu (w listopadzie ubiegłego roku). Jako pierwszy na ziemiach polskich tytuł bazyliki otrzymał w 1901 r. kościół Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Papież Jan Paweł II ustanowił 57 bazylik w Polsce, Benedykt XVI - 28, papież Franciszek - 12. Najwięcej kościołów z tytułem bazyliki ma archidiecezja krakowska - 14. Po 8 bazylik mają diecezje tarnowska i warmińska, po 6 - katowicka, przemyska i poznańska.

Rychwałd to miejscowość położona sześć kilometrów na północny-wschód od Żywca. Jej historia sięga XIII wieku. W XVI w. wzniesiono tutaj pierwszy, drewniany kościół. Kilkadziesiąt lat później trafił doń obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który wkrótce cieszył się tak wielkim zainteresowaniem, że świątynia nie była w stanie pomieścić pielgrzymów. W XVIII w. zbudowano nowy, murowany kościół. Dotychczasową, drewnianą świątynię przeniesiono do pobliskich Gilowic, gdzie służy wiernym do dziś. Przez wieki sanktuarium opiekowali się księża diecezjalni. W 1946 r. pracę w sanktuarium podjęli franciszkanie konwentualni. 18 lipca 1965 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wraz z abp. Karolem Wojtyłą ozdobił wizerunek Matki Bożej papieskimi koronami.

Rychwałd: jest bazylika!   Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Do sanktuarium spieszą pielgrzymi z całej Żywiecczyzny. Obraz rychwałdzki, namalowany w XV w. w manierze bizantyjskiej, ukazuje Maryję wskazującą na Jezusa, którego trzyma na lewym ręku. Dzieciątko lewą rękę wspiera na księdze, zaś prawą unosi w geście błogosławieństwa. Do rychwałdzkiego, drewnianego wówczas, kościoła obraz podarowała w 1644 r. właścicielka dóbr ślemieńskich Katarzyna Komorowska. Kult obrazu rozwijał się tak dynamicznie, że wkrótce drewniany kościółek przeniesiono do sąsiednich Gilowic, zastępując go większą, murowaną, istniejącą do dziś świątynią.

Sanktuarium tętni życiem. Pielgrzymują tutaj członkowie ruchów i wspólnot religijnych, parafie, samorządowcy, żołnierze, kierowcy, motocykliści oraz przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów. Szczególną popularnością cieszą się odprawiane od maja do października 13. dnia każdego miesiąca czuwania fatimskie. U boku sanktuarium działa franciszkański dom formacji i edukacji.

O staraniach w sprawie tytułu bazyliki dla kościoła w Rychwałdzie pisaliśmy TUTAJ.