Modlitwa o powołania na ulicach miasta

ks. Wojciech Parfianowicz

publikacja 10.05.2017 18:49

Klerycy i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie wzięli udział w pieszej pielgrzymce na Górę Chełmską w intencji powołań.

Modlitwa o powołania na ulicach miasta ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Koszalin, 10 maja: seminarium modli się na ulicach miasta o powołania.

Pielgrzymka rozpoczęła się przy grocie z figurą Matki Bożej przy kaplicy seminaryjnej.

Ks. Wojciech Wójtowicz, rektor, zwracając się do kleryków, nie ukrywał, że problem braku powołań w diecezji jest bardzo poważny, jednak, jak podkreślił, człowiek wiary nie może popadać w rozpacz, ani panikę. Oprócz zastanawiania się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, nie może z jego strony zabraknąć modlitwy o powołania.

- Pielgrzymujemy właśnie w tej intencji - potwierdza rektor. Także czas, w którym odbywa się pielgrzymka nie jest przypadkowy. - Trwają matury, a zatem modlimy się, aby ci, których Pan Bóg wzywa, zechcieli usłyszeć Jego głos i za nim pójść - dodaje ks. Wójtowicz.

Idąc przez miasto, uczestnicy pielgrzymki modlili się raczej w milczeniu. U wielu z nich można było zobaczyć w ręku różaniec. Grupa zwracała uwagę przechodniów i kierowców. Reakcje były raczej pozytywne.

W kaplicy na Górze Chełmskiej klerycy i przełożeniu odmówili wspólnie Litanię Loretańską. Rektor, w imieniu wszystkich, odmówił akt oddania wspólnoty seminaryjnej Matce Bożej, prosząc Ją także o wstawiennictwo w sprawie powołań do koszalińskiego WSD.

Pielgrzymka zakończyła się Eucharystią.