Biskupi dziękują Ojcu Świętemu

KAI |

publikacja 21.12.2009 16:56

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski obradowała dziś w Warszawie. Publikujemy oficjalny komunikat z tego zebrania.

Komunikat z zebrania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Dnia 21 grudnia br. obradowała w Warszawie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Posiedzeniem kierował abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji.

Biskupi dziękują Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za zatwierdzenie dekretów o heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II, o męczeństwie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki oraz o cudzie dokonanym za wstawiennictwem bł. Stanisława Kazimierczyka, krakowskiego kanonika regularnego z XV wieku.

Kościół w Polsce przyjmuje także z wdzięcznością decyzję Ojca Świętego o przywróceniu tytułu prymasa Polski Arcybiskupowi Gniezna, pierwszej polskiej stolicy metropolitalnej, który jest równocześnie kustoszem relikwii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, pierwszego patrona Polski. Zgodnie z tą decyzją tytuł prymasa Polski jest honorowy, co oznacza, że nie łączy się z władzą jurysdykcyjną, którą pełnią gremia statutowe Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z obowiązującym Statutem Episkopatu prymas Polski jest z urzędu członkiem Rady Stałej KEP, koordynującej prace całej Konferencji. Ten sam Statut przewiduje również, że reprezentantem Konferencji na zewnątrz jest jej przewodniczący.

Członkowie Rady Stałej dyskutowali także o problemach duszpasterstwa polonijnego, które stanowi wielkie wyzwanie i jest przedmiotem ciągłej troski pasterzy Kościoła w Polsce.

Wszystkim Rodakom w kraju i za granicą składamy najlepsze życzenia radosnych i pełnych pokoju Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech Słowo, które stało się Ciałem i przyniosło światłość na ziemię, prowadzi po drogach wiary i miłości w Nowym Roku.

Z serca wszystkim błogosławimy,

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.