Apel o nawrócenie na pokój i złożenie broni

PAP |

publikacja 01.01.2010 12:09

- W homilii podczas mszy w bazylice świętego Piotra Benedykt XVI zaapelował w piątek do wspólnoty międzynarodowej o "nawrócenie się na plany pokojowe, złożenie wszelkiego rodzaju broni i wspólne zaangażowanie na rzecz budowy świata bardziej godnego człowieka". 1 stycznia Kościół obchodzi po raz 43. Światowy Dzień Pokoju.

Apel o nawrócenie na pokój i złożenie broni PAP/EPA/DANILO SCHIAVELLA Papież podczas pierwszej tegorocznej Mszy

Papież powiedział w homilii: "oblicza dzieci są niczym odzwierciedlenie Bożej wizji świata". "Dlaczego mielibyśmy gasić ich uśmiech? Dlaczego zatruwać ich serca?" - zapytał.

Benedykt XVI mówił następnie o dzieciach i matkach, "zdanych na łaskę wojen i przemocy", o uchodźcach i przymusowych imigrantach. Przywołał obrazy twarzy, na których - dodał - "odcisnął się głód i choroby", "twarzy oszpeconych przez ból i rozpacz".

"Twarze niewinnych maleństw są cichym apelem o naszą odpowiedzialność: w obliczu ich bezbronności upadają wszystkie fałszywe usprawiedliwienia wojny i przemocy" - podkreślił papież. "Musimy po prostu nawrócić się na plany pokojowe, złożyć wszelkiego rodzaju broń i zaangażować się wspólnie w budowę świata bardziej godnego człowieka" - oświadczył.

Przypominając hasło tegorocznego Światowego Dnia Pokoju - "Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia" - Benedykt XVI zauważył: "Człowiek zdolny jest szanować stworzenia na tyle, na ile w swoim duchu nosi pełny sens życia".

"W przeciwnym razie będzie skłonny do pogardzania samym sobą i tym, co go otacza, do braku szacunku dla środowiska, w którym żyje, do stworzenia" - powiedział.

"Kto potrafi rozpoznać we wszechświecie odbicie niewidzialnego oblicza Stwórcy, skłonny jest do większej miłości do stworzeń, większej wrażliwości na ich symboliczną wartość" - przypomniał.

Położył nacisk na to, że "istnieje ścisły związek pomiędzy szacunkiem do człowieka i ochroną stworzenia".