Człowiek Pojednania 2009

KAI |

publikacja 01.01.2010 18:11

Tytuł Człowiek Pojednania 2009 otrzyma rabin dr Alon Goshen-Gottstein, żydowski teolog, jeden z czołowych uczestników i animatorów międzynarodowego dialogu międzyreligijnego. Uroczystość nadania tytułu, przyznawanego co roku przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów odbędzie się 17 stycznia w Tarnowie podczas centralnych obchodów XIII Dnia Judaizmu.

Świecznik chanukowy MathKnight / CC-SA 3.0 Świecznik chanukowy

Rabin Goshen-Gottstein jest założycielem i prezesem Międzyreligijnego Instytutu Eliasza w Jerozolimie, organizacji dialogu międzyreligijnego, grupującej wybitnych przedstawicieli najważniejszych religii świata. Od 1997 r. jest też wykładowcą w Centrum Studiów Myśli Rabinicznej w Beit Morasha College w Jerozolimie.

Jest autorem kilku książek, w tym „Wprowadzenia w judaizm dla chrześcijańskich studentów” (Israel in God's Presence: An Introduction to Judaism for the Christian Student) oraz kilkudziesięciu artykułów, drukowanych w prestiżowych periodykach teologicznych.

Był aktywnym uczestnikiem polsko-izraelsko-chrześcijańsko-żydowskiego seminarium w Jerozolimie w ramach Roku Polskiego w Izraelu, na przełomie listopada i grudnia 2008 r.

Ten wykładowca i uczestnik licznych spotkań międzyreligijnych stał się szeroko znany dzięki spontanicznemu gestowi, jaki wykonał w trakcie pielgrzymki Benedykta XVI do Izraela w maju 2009 r. W czasie spotkania międzyreligijnego w Nazarecie, zamiast mówić o pokoju, zaśpiewał piękną modlitwę o pokój po hebrajsku, arabsku, angielsku i niemiecku. Papież odpowiedział równie spontanicznym gestem – wstał, wziął za ręce stojących obok niego duchownych innych religii i włączył się we wspólny śpiew.

W czasie swoich pobytów w Polsce rabin Goshen-Gottstein odbył podróż śladami Jana Pawła II i wygłosił wykład o teologii po Auschwitz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, podczas zjazdu polskich teologów fundamentalnych we wrześniu 2008 r. To wówczas przynajmniej dwukrotnie nawiedził sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie spędził długi czas na modlitwie i rozmawiał z jedną z zakonnic, która zapoznała go z orędziem o Miłosierdziu Bożym, przekazanym przez s. Faustynę. Dwa miesiące później, podczas publicznej konferencji w jerozolimskim Instytucie Van Leera 1 grudnia 2008 r. mile zaskoczył katolickich uczestników wyznaniem, że będąc w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach zrozumiał uniwersalne znaczenia przesłania św. Faustyny o Bożym miłosierdziu.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznała rabinowi Alonowi Goshen-Gottsteinowi honorowy tytuł Człowieka Pojednania za rok 2009; wręczenie tytułu ma się odbędzie się 17 stycznia 2010 r. Tarnowie, podczas kolejnych obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.