Senacka Komisja Kultury o Kongresie Kultury Polskiej

PAP |

publikacja 06.01.2010 16:50

Sesje plenarne i 26 paneli dyskusyjnych podsumowujących stan kultury polskiej, na podstawie, których ma powstać 15 raportów o kondycji poszczególnych jej dziedzin - to dorobek Kongresu Kultury Polskiej przedstawiony podczas środowych obrad senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Kongres Kultury Polskiej odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku w Krakowie.

"Celem zorganizowania Kongresu była refleksja nad miejscem, rolą i perspektywami polskiej kultury w dwudziestą rocznicę przemian demokratycznych, dyskusje na temat pozycji naszej kultury na tle europejskim oraz zdefiniowanie wyzwań czekających kulturę polską" - relacjonował jeden z uczestników Kongresu, członek komisji senator Janusz Sepioł (PO).

Jak zaznaczył, uczestnicy Kongresu formułując wnioski o stanie kultury, pozytywnie ocenili m.in. kondycję polskiego kina, teatru i plastyki oraz zwiększenie obecności kultury polskiej na świecie i wykorzystywanie funduszy unijnych w programach inwestycyjnych w kulturze.

"Do zjawisk niepokojących uczestnicy Kongresu zaliczyli zapaść w Telewizji Polskiej, kryzys instytucji kultury starego typu pochłaniających coraz więcej środków przy coraz mniejszej efektywności, a także brak wzrostu sprzedaży książek i widowni teatralnej, mimo wzrostu poziomu edukacji" - mówił Sepioł.

Uczestnicząca również w Kongresie wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Kultury Barbara Borys-Damięcka podkreśliła, że istotnym dorobkiem obrad będą powstające w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego raporty z poszczególnych paneli.

"Minister Zdrojewski zapowiedział w liście skierowanym do Komisji, że wynikające z nich wnioski znajdą się w jego sejmowym wystąpieniu poświęconym m.in. kondycji kultury polskiej, które jest planowane na 20 stycznia" - dodała Borys-Damięcka.