USA: episkopat na rzecz reformy polityki migracyjnej

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 07.01.2010 18:23

Kościół w Stanach Zjednoczonych zainicjował wielką kampanię na rzecz zmiany polityki migracyjnej w tym kraju. Chcemy skłonić kongres, by jeszcze w tym roku podjął się oczekiwanej od dawna reformy. Pragniemy, by ten problem został rozwiązany w sposób humanitarny – oświadczył na konferencji prasowej bp John Wester, przewodniczący komisji episkopatu ds. migracji.


Amerykańscy biskupi zapowiedzieli uruchomienie dwóch stron internetowych na temat migracji. Jedna z nich będzie przeznaczona dla parafii i ma dostarczyć materiałów pomocnych w uwrażliwianiu katolików na ten problem. Na konferencji prasowej przyznano bowiem, że wspólnota katolicka nie jest jednomyślna w sprawie migracji. Dlatego też w swych propozycjach odnośnie do reformy Kościół stara się unikać stanowisk radykalnych. Podstawową zasadą, jaką kierują się biskupi w tym względzie, jest prawo do nieemigrowania – powiedział bp Howard Hubbard, odpowiedzialny w episkopacie za sprawy polityki krajowej. – Oznacza to, że każdy powinien móc w swej ojczyźnie znaleźć pracę, pozwalającą na godziwe utrzymanie rodziny. Migracja ma być kwestią wyboru, a nie konieczności – zaznaczył bp Hubbard.

Biskupi zapowiedzieli też stosowanie różnych form nacisku na kongresmanów. Jedną z nich będzie korespondencja katolickich wyborców kierowana do ich reprezentantów w parlamencie. Mając to na uwadze episkopat USA zamówił już 1,5 mln kartek pocztowych.