Do ETPC zwolennicy aborcji?

Andrzej Macura

publikacja 08.01.2010 11:06

Czy wśród trzech sędziów rekomendowanych przez Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (prof. Leszek Garlicki prof. Roman Wieruszewski i Marek Antoni Nowicki) mogą być jedynie przeciwnicy obowiązującego obecnie w Polsce w kwestii ochrony życia nienarodzonych prawa?

Do ETPC zwolennicy aborcji? Henryk Przondziono Agencja GN Europejski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu jest organem Rady Europy. Orzeka w sprawach zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

List otwarty do premiera w tej sprawie wystosował lider Prawicy Rzeczpospolitej, Marek Jurek. Zwraca on uwagę, że przy okazji sporu o zapisanie w polskiej konstytucji prawa do życia od poczęcia premier deklarował się jako „zwolennik obecnego kompromisu”. Tymczasem wszyscy trzej kandydaci premiera na to ważne stanowisko chcą jego liberalizacji. „Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wysuwa Pan kandydaturę prof. Leszka Garlickiego, który jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego formalnie wystąpił przeciw obecnemu prawu o ochronie życia, za którym Pan się oficjalnie opowiada” – zauważa Marek Jurek. „Pańscy dwaj pozostali kandydaci – czytamy dalej w liście otwartym – prezentują podobne stanowisko. Prof. Wieruszewski twierdzi bowiem, że «polskie prawo antyaborcyjne jest zbyt restryktywne i w istocie sprzeczne z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka». Pan Nowicki po wyroku przeciw Polsce w sprawie pani Tysiąc nie solidaryzował się bynajmniej ze stanowiskiem hiszpańskiego sędziego, który zgłosił votum separatum od tego wyroku, ale bronił wyroku przeciw Polsce. A chodzi tu o wyrok, który ograniczył i ochronę życia w naszym kraju, i wolność przestrzegania zasad etyki lekarskiej”.

 
Marek Jurek zarzuca także rządowi zaniechanie w dziedzinie egzekwowania istniejącego w Polsce prawa. Przypomina uchwałę Sejmu z 21 lipca 2006, w której wyjaśniono, że „niszczenie ludzkich embrionów w celu pobrania zarodkowych komórek macierzystych jest niezgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego interpretującego art. 38 Konstytucji, narusza art. 157a Kodeksu karnego przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”. Tymczasem – zdaniem Marka Jurka – po rozpoczęciu prac nad ustawa bioetyczną kwestia ochrony życia zaczęła być traktowana przez rząd jako sprawa otwarta, a „Pana ministrowie sprawiedliwości nie robią nic, żeby prawo zawarte w art. 157a KK wykonywać”.
 
Europejski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu jest organem Rady Europy. Orzeka w sprawach zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędziów Trybunału, na dziewięcioletnią kadencję, powołuje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy spośród kandydatów przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie. Każde państwo przedstawia trzech kandydatów, spośród których Zgromadzenie Parlamentarne wybiera jednego z każdego z państw członkowskich. Po wyborze sędzia nie jest reprezentantem swojego kraju w sensie konieczności przyjmowania jakichś instrukcji od swojego rządu, ale reprezentuje już tylko samego siebie.