Nie przyjęto uchwały ws. krzyża

PAP |

publikacja 12.01.2010 11:50

Senatorowie dwóch senackich komisji: ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji nie przyjęli we wtorek projektu uchwały w sprawie poszanowania krzyża. Po burzliwej dyskusji osiągnięto jednak kompromis.

Budynek Senatu Senat Rzeczypospolitej / CC-SA 3.0 Budynek Senatu

Projekt, nad którym pracowali senatorowie, ma być przedmiotem kolejnego posiedzenia komisji i prawdopodobnie będzie w porządku obrad obecnego posiedzenia Senatu. Kontrowersje wśród posłów budził zakres uchwały - czy i w jakim stopniu powinna się ona odnosić do wyroku Trybunału w Strasburgu z listopada ubiegłego roku.

Senator Jan Rulewski (PO) zgłosił nawet wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Wniosek ten nie był jednak głosowany. Senator Grażyna Anna Sztark (PO) zaapelowała o opracowanie projektu, na który zgodziliby się senatorowie. Zespół powołany przez obydwie komisje opracował taki projekt. Ma on być głosowany na kolejnym posiedzeniu połączonych komisji.