Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

KAI |

publikacja 13.01.2010 13:29

W kilkunastu stołecznych świątyniach Kościołów chrześcijańskich potrwają od 18 do 25 stycznia warszawskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2010 r. brzmi: „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48). Słowa zmartwychwstałego Jezusa mają zachęcić do wzmożenia działalności misyjnej, w nadziei, że ożywi ona zarazem dążenie do odbudowy jedności Kościoła. We wprowadzeniu do tematu, opracowanym przez Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan i Komisję "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów, czytamy, że to właśnie misjonarze byli pionierami ekumenizmu.

W specjalnej broszurze na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna przypominają, że w ub. wieku pojednanie między chrześcijanami przybierało różnorodne formy, a duchowy ekumenizm pokazał, jak ważna dla chrześcijańskiej jedności jest modlitwa.

Sporo energii włożono w badania teologiczne, które doprowadziły do wielu doktrynalnych uzgodnień. Praktyczne działania między Kościołami na gruncie socjalnym doprowadziły do stworzenia nowych inicjatyw. Obok tych głównych osiągnięć duże znaczenie miało także pytanie o zaangażowanie misyjne. Za początek nowoczesnego ruchu ekumenicznego uznawana jest Światowa Konferencja w Edynburgu z 1910 roku. Uczestniczyli w niej protestanccy i anglikańscy misjonarze z całego świata, którzy nie bacząc na podziały, starali się skoordynować swe ewangelizacyjne działania. Jej 100-lecie przypada podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw.

Stołeczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczną się w poniedziałek 18 stycznia nabożeństwem w kościele starokatolickim mariawitów przy ul. Wolskiej 186. Modlitwy we wszystkich świątyniach rozpoczynać się będą o godz. 18.00

We wtorek 19 stycznia kazanie podczas nabożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności wygłosi arcybiskup Henryk Hoser.

Program kolejnych nabożeństw obejmuje: 20 stycznia - nabożeństwo w kościele chrześcijan baptystów przy ul. Waliców 25, 21 stycznia - nabożeństwo w parafii prawosławnej św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52; 22 stycznia - katedra św. Floriana i św. Michała Archanioła na Pradze; 23 stycznia - kościół polskokatolicki przy ul. Szwoleżerów 4; 24 stycznia - ewangelicko-metodystyczna parafia Dobrego Pasterza przy ul. Mokotowskiej 12 (nabożeństwo centralne); 25 stycznia - ewangelicko-augsburski kościół pw. Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 1.

Nabożeństwa towarzyszące Tygodniowi Modlitw odbywają się przez cały styczeń. Ich organizatorami są m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Wspólnota Chemin Neuf w Wesołej pod Warszawą, Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania "EFFATHA" i Zgromadzenie oo. Orionistów, kościoły św. Marcina na Starym Mieście i św. Katarzyny na Służewie oraz pw. Miłosierdzia Bożego w podwarszawskich Ząbkach.

Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu KEP przypominają, że zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Na nabożeństwach katolickich słowo Boże głosi zaproszony duchowny z innego Kościoła chrześcijańskiego; księża katoliccy natomiast winni posługiwać słowem Bożym w świątyniach i kaplicach bratnich Kościołów. Jeżeli kazanie wygłasza przedstawiciel jednego nurtu chrześcijaństwa, pozdrowienie do zgromadzonych przekazać mogą przedstawiciele innych tradycji.