Jedność z lefebrystami?

PAP |

publikacja 15.01.2010 15:42

Benedykt XVI wyraził w piątek nadzieję na osiągnięcie pełnej jedności ze schizmatycznym bractwem lefebrystów. Papież mówił o tym podczas audiencji dla pracowników watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, w gestii której leży prowadzenie rozmów z Bractwem św. Piusa X.

Jedność z lefebrystami? Henryk Przondziono/Agencja GN Benedykt XVI

"Osiągnięcie wspólnego świadectwa stanowi priorytet dla Kościoła każdego czasu, w celu doprowadzenia wszystkich ludzi na spotkanie z Bogiem" - podkreślił.

"W tym duchu pokładam szczególną ufność w zaangażowaniu dykasterii na rzecz przezwyciężenia problemów doktrynalnych, jakie jeszcze pozostają, w celu osiągnięcia pełnej jedności z Kościołem przez Bractwo świętego Piusa X" - powiedział Benedykt XVI, odnosząc się do dialogu z lefebrystami.

Przedmiotem wciąż istniejących różnic jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Stolica Apostolska oczekuje jego pełnego zaakceptowania przez lefebrystów, którzy przeciwni są przede wszystkim dialogowi ekumenicznemu.

Przed rokiem Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów, co wywołało falę dyskusji i burzę protestów, zwłaszcza ze strony środowisk żydowskich, przede wszystkim dlatego, że jeden z nich, Richard Williamson, to zadeklarowany negacjonista. Poza tym krytycy zarzucili papieżowi zrobienie kroku wstecz i podjęcie próby cofnięcia Kościoła do czasów przedsoborowych.