Co dalej z polskim duszpasterstwem w Essen?

Andrzej Grajewski

publikacja 22.08.2017 09:53

Nowe ustalenia.

Co dalej z polskim duszpasterstwem w Essen? www.st-antonius-essen.de Kościół św. Klemensa w Essen

W lipcu proboszcz polskiej parafii pw. św. Klemensa Marii Hofbauera w Essen nieoficjalnie dowiedział się, że świątynia może zostać sprzedana. Informację przekazał parafianom, którzy zorganizowali akcję protestacyjną, zbierając podpisy za utrzymaniem duszpasterstwa polskojęzycznego w tej parafii.  Sprawą zainteresowały się polskie media, sugerując, że diecezja ruguje polskie duszpasterstwo, aby w miejscu, gdzie stoi świątynia, zbudować dom dla uchodźców.  W tej sytuacji  za pośrednictwem Radia Watykańskiego zabrał głos rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyn. Stwierdził, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Wskazał na szersze uwarunkowania ewentualnej decyzji o sprzedaży kościoła. Problem zamykania świątyń ze względów oszczędnościowych dotyczy bowiem nie tylko tej parafii i diecezji Essen. W całych Niemczech do 2030 r. ma zostać zamkniętych blisko połowa kościołów. Parafie mają być łączone w większe wspólnoty, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i duszpasterskich. 

21 sierpnia w Essen ks. Budyn rozmawiał z przedstawicielami miejscowej kurii o dalszych losach polskojęzycznej parafii. W rozmowach uczestniczył m.in. Michael Maurer, kierownik wydziału koordynującego pracę wspólnot i diakonii w Kurii Diecezjalnej w Essen. Biskup ordynariusz oraz wikariusz generalny diecezji byli nieobecni, gdyż są na urlopach. W trakcie spotkania zapewniono przedstawiciela Polskiej Misji Katolickiej, że przyszłość duszpasterstwa polskojęzycznego w Essen nie jest zagrożona. Władze diecezji dołożą starań, aby mogło się ono dalej rozwijać w optymalnych warunkach.

Ustalono, że po wakacjach odbędzie się spotkanie w szerszym gronie, także z udziałem przedstawicieli parafii, rektora Polskiej Misji Katolickiej oraz diecezji. Zostaną na nim przedstawione argumenty za dalszym funkcjonowaniem parafii pw. św. Klemensa Marii Hofbauera w obecnym kształcie i miejscu. Wyniki tego spotkania zostaną uwzględnione w procesie kwalifikacji, jakiej dokonują przedstawiciele diecezji w odniesieniu do wszystkich kościołów, które mają być zamknięte. Proces kwalifikacji zakończy się prawdopodobnie do końca bieżącego roku. Po uwzględnieniu wszystkich okoliczności, decyzję w sprawie przyszłości tej oraz innych parafii podejmie biskup ordynariusz.

Ks. prałat Budyn w rozmowie z „Gościem” zapewnił, że diecezja w Essen deklaruje, że gdyby duszpasterstwo polskojęzyczne było organizowane w innym miejscu, nie będzie ono gorsze, aniżeli obecne i będzie spełniało oczekiwania, jakie zostały przedstawione ze strony Polskiej Misji Katolickiej.