Rozmowy żydowsko-katolickie

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 19.01.2010 18:11

W Watykanie trwają obrady Komisji ds. Dialogu Żydowsko-Katolickiego. Uczestnicy sesji reprezentują Wielki Rabinat Izraela oraz watykańską Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.

Temat obrad brzmi: „Nauczanie katolickie i żydowskie o stworzeniu i środowisku. Wyzwania ingerencji ludzkiej w porządek naturalny”. Jak zwraca uwagę jeden z organizatorów sesji ze strony watykańskiej, ks. Norbert Hoffman SDB, obecne spotkanie jest pierwszym po dwuletniej przerwie.

„W ciągu ostatnich dwóch lat nie było regularnych posiedzeń z powodu pewnych problemów: wielkopiątkowej modlitwy za żydów, sprawy Williamsona itd. – powiedział Radiu Watykańskiemu sekretarz Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. – Teraz, po dwóch latach spotykamy się na nowo, co jest dobrym znakiem. Te spotkania zawsze charakteryzowały się przyjacielską atmosferą. Obecnie rozmawiamy o ekologii z perspektywy judaizmu i katolicyzmu. Jednak w czasie tych spotkań jedna z sesji przeznaczana jest też na sprawy bieżące. Oczywiście rozmawiamy o sytuacji Ziemi Świętej i tamtejszego Kościoła katolickiego. Tym niemniej jest to dialog czysto religijny, a więc nie wchodzi on w kwestie polityczne. Owszem, sytuacja polityczna trochę nań wpływa, jednak naszym naczelnym celem jest wymiana idei religijnych, dialog na szczeblu religijnym”.