100 godzin różańca i post

Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 05.10.2017 10:29

Pudełko czy szuflada to nie są dobre miejsca dla różańca. Pora go wyjąć, bo nadchodzi modlitewny maraton na zakończenie jubileuszu objawień fatimskich.

Każdy może włączyć się w modlitewną akcję na zakończenie jubileuszu fatimskiego. Agnieszka Gieroba /Foto Gość Każdy może włączyć się w modlitewną akcję na zakończenie jubileuszu fatimskiego.

Tegoroczny, już ósmy Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej rozpocznie się 7 października wieczorem świadectw w auli klasztoru ojców dominikanów na Służewie (ul. Dominikańska 2). Następnego dnia w tamtejszym kościele będzie trwała nieustanna modlitwa. Zainicjują ją o godz. 10 dzieci (po różańcu przewidziano dla nich warsztaty plastyczne). O godz. 11 modlić się będą członkowie Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 12, różaniec będą kontynuować świeccy dominikanie, osoby chore i niepełnosprawne. W godz. 14-17 odbędzie się adoracja w kaplicy Matki Bożej, Niepokalanej Królowej Różańca, która zakończy się różańcową procesją w blaskach ognisk. O godz. 18 bp Michał Janocha przewodniczyć będzie Mszy św., a po niej będzie okazja do wyśpiewania akatystu ku czci Bogurodzicy.

 Ale to jeszcze nie koniec. Z okazji 100-lecia ostatniego objawienia Fatimskiego (13 października) i zakończenia jubileuszu fatimskiego, parafia św. Dominika zaprasza na 100-godzinna modlitwę różańcową, połączoną z postem w intencji pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników.

W Fatimie Maryja objawiła się jako Matka Boża Różańcowa. Z odmawianiem tej modlitwy związała wiele łask.   Ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość W Fatimie Maryja objawiła się jako Matka Boża Różańcowa. Z odmawianiem tej modlitwy związała wiele łask.
Podobny modlitewny maraton odbył się w dominikańskiej parafii na rozpoczęcie rocznicy fatimskich objawień, 13 maja br. Wtedy odmówiono łącznie prawie 1500 różańców, a ponad 400 osób podjęło w piątek 12 maja post ścisły. „Objawienia fatimskie nie mają cię straszyć, ale nauczyć cię patrzeć na Boga sercem kochającym, czystym, sercem Matki” – podkreślał podczas majowego Dnia Fatimskiego o. Stanisław Przepierski OP, opiekun Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej. Dominikanin przypominał, że zapowiadane przez Maryję tragedie, jak druga wojna światowa, były warunkowe: spełnią się, „jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga”. I dodawał: „Postawą wpatrzenia się w Boga, bycia zjednoczonym z Nim, można zachować świat od wojen, nie czekając na wybitne postacie polityczne, nie czekając na objawienie fantastycznych partii politycznych, układów międzynarodowych”.

Sto godzin nieustannego odmawiania Różańca rozpocznie się 8 października o godz. 20. Modlitwę można odmawiać w kościele, w domu, samotnie lub we wspólnocie. Zakończenie o północy z 12 na 13 października. Chętni mogą do modlitwy dołączyć jednodniowy post o chlebie i wodzie, który rozpocznie się z czwartku na piątek o północy i będzie trwać przez cały piątek. Uczestnicy będą modlić się w intencjach, o które prosiła Matka Boża podczas objawień w Fatimie: o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie, a także o: wiarę, miłość w rodzinach, ochronę życia poczętego, powołania do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego, podjęcie przez Kościół wezwania Matki Bożej z Fatimy oraz w intencji zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Swój udział w niej można zgłosić na: fatima.waw.pl. Można wybrać dokładnie dni i godziny odmawiania różańca oraz ewentualnie podjęcie postu. Na stronie też można zgłosić swoje świadectwo.

„Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata” – prosiła Maryja w Fatimie. Ostatnie z sześciu objawień w Fatimie nastąpiło 13 października. Maryja ukazała się wtedy trojgu pastuszkom jako Matka Boża Różańcowa. Prosiła o dalsze codzienne odmawianie różańca i związała z tym szybkie zakończenie pierwszej wojny światowej.

Tak, jak obiecała trzy miesiące wcześniej, na poświadczenie prawdziwości objawień, zebrany na Cova da Iria prawie 100-tysięczny tłum zobaczył na niebie wirujące, mieniące się kolorami i tańczące słońce. Łucja, Hiacynta i Franciszek mieli zaś widzenia symbolizujące trzy tajemnice różańcowe. Ujrzeli na niebie Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem Jezus, następnie Matkę Bożą Bolesną i Jezusa wstępującego na Kalwarię oraz Matkę Bożą Karmelitańską, królową nieba i ziemi, trzymającą na ręku swojego małego Syna.