Abp Jędraszewski: Nie zrozumie się Europy bez Chrystusa

ps

publikacja 05.10.2017 23:42

W czwartkowy wieczór w Krakowie przyznano pośmiertnie odznaczenia państwowe słudze Bożemu ks. Józefowi Kurzei i ks. Mikołajowi Kuczkowskiemu.

Abp Jędraszewski: Nie zrozumie się Europy bez Chrystusa Paulina Smoroń /Foto Gość Uhonorowani pośmiertnie kapłani byli pierwszymi proboszczami mistrzejowickiej parafii

Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP minister Wojciech Kolarski przekazał na ręce rodzin zmarłych kapłanów. Ks. Kurzeja został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a ks. Kuczkowski - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tego dnia odznaczono również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Stanisława Zająca, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Zbigniewa Bielawskiego i Halinę Smagowicz.

Uroczystość poprzedziła Msza św. za ojczyznę w kościele św. Maksymiliana w Krakowie, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Metropolita przypomniał podczas niej dwa przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1991 roku, w których głosił prawa Boże, opierając się na Dekalogu.

Jak zauważył metropolita krakowski, był to niełatwy okres zrzucania więzów komunizmu i przemian gospodarczych, a jednocześnie wzywania do tego, by na szeroką skalę używać wolności. Tłumaczył, że papież chciał przypomnieć wszystkim, jakie są trwałe fundamenty, na których na nowo można budować Polskę.

Dodał, że słowa Ojca Świętego wciąż są aktualne, także w chwili zmagania o kształt ojczyzny, jakie obecnie się dokonuje. Zachęcił też wiernych do modlitwy o Europę i jej powrót do chrześcijańskich korzeni, które w niektórych państwach są świadomie niszczone. - Nie zrozumie się Europy, a także Polski bez Chrystusa! Bez Jego nauki o bezinteresownej i ofiarnej miłości, aż do końca - mówił.

Wyjaśnił też, że nie dotkniemy nigdy istoty przemian i nie zrealizujemy swoich nadziei, jeśli będą one budowane na zwodniczych ideach, a nie na nauce Chrystusa. Jako przykład życia wiarą podał uhonorowanych tego dnia kapłanów i poprosił o modlitwę, aby ich duszpasterski wysiłek nieustannie porywał serca tych, dla których ojczyzna jest dobrem, o jakim 26 lat temu mówił Jan Paweł II.

Całej homilii abp. Jędraszewskiego można posłuchać tutaj: