Nauka to inwestycja, nie koszt

ks. Wojciech Parfianowicz

publikacja 06.10.2017 19:05

W inauguracji roku akademickiego na słupskiej Akademii Pomorskiej uczestniczyli m.in. bp Edward Dajczak oraz Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nauka to inwestycja, nie koszt ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Słupsk, 6 października: inauguracja roku na Akademii Pomorskiej

Po przywitaniu przez rektora uczelni prof. Zbigniewa Osadowskiego głos zabrał wicepremier Jarosław Gowin.

W swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe założenia przygotowywanej przez jego resort reformy szkolnictwa wyższego, znanej pod nazwą "Konstytucja dla nauki". Jak stwierdził, jest ona szansą na cywilizacyjny skok polskiego środowiska akademickiego. Zapewnił, że proponowane zmiany, które w wielu obszarach są gruntowne, będą wprowadzane ewolucyjnie.

Minister stwierdził, że w Polsce musi zmienić się filozofia w traktowaniu szkolnictwa wyższego. - Jest ono inwestycją, a nie kosztem dla państwa - powiedział Jarosław Gowin.

- W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Przewiduje on wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe o kolejny miliard złotych. To jest dobry krok, ale dopiero pierwszy z tych, które musimy zrobić. Apeluję do wszystkich partii, ponad podziałami, abyśmy wspólnie podjęli wielkie wyzwanie, jakim powinno być podwojenie tych środków. Chciałbym, aby w ciągu pięciu najbliższych lat nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe osiągnęły 1 proc. PKB. W tej chwili osiągają 0,44 proc. To bardzo mało. Jeśli wydajemy 2 proc. PKB na obronność, to 1 proc. powinniśmy wydawać na naukę - mówił wicepremier.

Do zgromadzonych w auli Akademii Pomorskiej przemówił także bp Edward Dajczak.

Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zwrócił uwagę na głębszy wymiar funkcjonowania wyższej uczelni. - Za każdym programem, reformami, strukturami jest ten, dla którego to wszystko istnieje - człowiek. Człowiek-naukowiec, człowiek-profesor, człowiek-student - mówił biskup.

Podkreślił, że jednym z ważniejszych zadań wyższej uczelni jest wspólne zadawanie pytań w poszukiwaniu prawdy. - W tym przedziwnym świecie, tak podzielonym, ludzie zmagają się ze sobą sensownie i bez sensu, niejednokrotnie krzywdząc się nawzajem. W Ewangelii Jezus rozpoczyna ewolucję świata pytaniem do uczniów: "Czego szukacie?". (por. J 1, 37-41) Jest takie piękne żydowskie powiedzenie, które mówi, że na początku Bóg stworzył znak zapytania i umieścił go w sercu człowieka. "Czego szukacie?". Dialog tego typu, czyli rodzący się przez pytania, daje człowiekowi niezwykłą przestrzeń wolności i daje możliwości rozwoju - powiedział bp Dajczak.

Ordynariusz diecezji na zakończenie uroczystości pobłogosławił nowy uczelniany budynek (obiekt po Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania), który będzie służył nowemu Wydziałowi Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie. Uczelnia przeszła bowiem reformę strukturalną. Od 25 września br. posiada pięć wydziałów: Matematyczno- Przyrodniczy, Filologiczno-Historyczny, Nauk Społecznych, Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu.