Prosił, by AK odżyła. Teraz został jej patronem

Tomasz Gołąb

publikacja 22.10.2017 12:00

Jan Paweł II został ogłoszony głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Prosił, by AK odżyła. Teraz został jej patronem

W liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II, podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ogłoszono papieża Polaka patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odczytał bp Mirosław Milewski, krajowy asystent Akcji Katolickiej. Mszę św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego koncelebrowali: abp Józef Michalik oraz diecezjalni asystenci stowarzyszenia. Uroczystość została połączona z Aktem oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II przez Radę KIAK. Uczestniczyli w nim przedstawiciele struktur z całej Polski, którzy do Warszawy przywieźli sztandary organizacji – obecne i przedwojenne. Wśród członków Akcji Katolickiej jest aż 22 parlamentarzystów.

- To Jan Paweł II zachęcał nas do odrodzenia w Polsce Akcji Katolickiej po okresie komunizmu - mówi Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków.

Prosił, by AK odżyła. Teraz został jej patronem   O woli jej reaktywowania Papież po okresie komunizmu mówił m.in. do biskupów polskich podczas ich wizyty w Rzymie 12 stycznia 1993 r.: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Te słowa przypomniał w homilii kard. Kazimierz Nycz.

- Ile ten święty miał w sobie mądrości w odniesieniu do definiowania Kościoła, miejsca świeckich w Kościele, ile miał serdeczności we współpracy ze świeckimi... Nie byłoby dobrze, gdybyście brali Jana Pawła II na sztandary tylko dlatego, że jest on modny, ani dlatego, że On się upomniał o Akcję Katolicką, ale dlatego że był wielkim orędownikiem apostolstwa świeckich, wynikającej na pierwszym miejscu z odpowiedzialności za Kościół.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Realizuje to przez zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

- Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać - mówi Urszula Furtak.

Po Eucharystii w Centralnej Bibliotece Rolniczej 300 gości wzięło udział w części konferencyjno – artystycznej. Wykład o stosunku Jana Pawła II do Akcji Katolickiej i apostolstwa świeckich wygłosił abp Józef Michalik. Swoją interpretację młodzieńczych wierszy Karola Wojtyły, "Pieśń o Bogu ukrytym" przedstawił Marcin Styczeń. Artysta przyznał, że urodził się w dniu inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Z kolei bp Mirosław Milewski wspominał, że gdy papież Polak upominał się o reaktywację Akcji Katolickiej miał 22 lata i był klerykiem.

- Nigdy bym nie przypuszczał, że przyjdzie mi asystować z ramienia Episkopatu Polski temu niezwykłemu stowarzyszeniu świeckich - mówił.

Prosił, by AK odżyła. Teraz został jej patronem   Rok 2018 będzie przebiegał w Akcji Katolickiej pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” i zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce będzie ukierunkowany na odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Akcja Katolicka przed wyborami samorządowymi zachęca, by katolicy z odwagą i odpowiedzialnością wyruszyli po mandat pracy w samorządach. Zwraca się również do Polaków o roztropne wsparcie i właściwe wybory.