Mniej konsumpcji, więcej relacji międzyludzkich

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 30.01.2010 18:20

Benedykt XVI chciał dać ludziom przewodnik na ciężkie chwile kryzysu – powiedział abp Celestino Migliore w czasie prezentacji encykliki Caritas in veritate na jezuickim uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku.

Mniej konsumpcji, więcej relacji międzyludzkich Henryk Przondziono/Agencja GN

Zdaniem stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ dzisiejszy kryzys jest konsekwencją stagnacji myślowej. Stąd Papież chce przywrócić ideał jasności intelektualnej i jasnego myślenia.

Omawiając papieski dokument, watykański dyplomata zauważył, że na obecną sytuację świata wpływają cztery zjawiska. Po pierwsze: pojawienie się nowej ideologii technicznej, która wypiera dotychczasowe, ze szkodą dla poznawczych zdolności rozumu. Po drugie: rozwój globalizacji. Po trzecie: wzrost znaczenia religii przy jednocześnie postępującej sekularyzacji. I w końcu: pojawienie się nowych potęg gospodarczych, co narusza dotychczasową równowagę geopolityczną. Zdaniem abp. Migliore odpowiedzią na dzisiejszy kryzys powinna być zmiana sposobu konsumpcji. Musimy konsumować mniej dóbr materialnych, a więcej dóbr relacyjnych, jak opieka zdrowotna, edukacja, kultura czy sport, czyli tego wszystkiego, co kształtuje osoby, a zarazem wymaga ludzkiej pracy. Żadna bowiem maszyna nie jest w stanie zastąpić człowieka w opiece nad chorym czy edukacji. Ważną treścią papieskiej encykliki jest przypomnienie światu o wartości braterstwa, której brak we współczesnym kapitalizmie. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zglobalizowane – powiedział watykański dyplomata – jest nam do siebie coraz bliżej, ale to nie czyni nas jeszcze braćmi.