Senatorowie w obronie krzyża

KAI |

publikacja 03.02.2010 13:04

Senatorowie mają zająć stanowisko w sprawie poszanowania krzyża. Dzisiaj rozpoczęło się 48. posiedzenie Senatu. W porządku obrad jest drugie czytanie projektu uchwały w tej sprawie.

Budynek Senatu Senat Rzeczypospolitej / CC-SA 3.0 Budynek Senatu

W projekcie czytamy m.in. że krzyż, będący znakiem chrześcijaństwa, na trwałe stał się dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, symbolem powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, a także dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności naszej Ojczyzny. W dokumencie znajduje się także zapis, że wszelkie próby zakazania umieszczania krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową.

Senatorowie apelują też o zachowanie dystansu wobec wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i o poszanowanie krzyża. Jednak to ostatnie zdanie podzieliło senatorów podczas prac w komisji. Złożyli więc poprawkę, która ma skreślić akapit krytykujący wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Senator Wojciech Skurkiewicz z PiS mówi, że sam wyrok Trybunału był przejawem nietolerancji wobec chrześcijan. - Tyle mówi się o prawach mniejszości, o poszanowaniu ich godności. Dlatego trzeba sprzeciwić się niszczeniu praw większości - podkreślił senator Skurkiewicz. Dodał, że obecność krzyża w sferze publicznej jest warunkiem ocalenia tożsamości europejskiej.

TAGI: