Czechy mają Prymasa

KAI |

dodane 13.02.2010 13:56

Dotychczasowy ordynariusz Hradec Kralove, bp Dominik Duka OP został nowym prymasem Czech. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na ukończenie przewidzianego prawem wieku przez kard. Miloslava Vlka.

Dotychczasowy ordynariusz Hradec Kralove, bp Dominik Duka OP został nowym prymasem Czech. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na ukończenie przewidzianego prawem wieku przez kard. Miloslava Vlka.

Bp Duka ma 66 lat a od 1998 roku kieruje diecezją Hradec Kralove. W 1965 r. został przyjęty do seminarium duchownego w Litomierzycach, a w 1968 r. wstąpił do działającego w konspiracji zakonu dominikanów, przyjmując imię Dominik. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1970 r. Pięć lat później władze komunistyczne odebrały mu pozwolenie na pracę duszpasterską i przez 15 lat zatrudniony był jako kreślarz w zakładach “Škody” w Pilznie. W latach 1975-1986 był wikariuszem prowincjała. Był też odpowiedzialny za konspiracyjną formację kandydatów do zakonu. W 1979 r. uzyskał licencjat z teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W 1981 r. został skazany na 15 miesięcy więzienia za nielegalną z punktu widzenia komunistycznych władz działalność religijną. W latach 1986- 1998 był prowincjałem dominikanów w ówczesnej Czechosłowacji, a następnie w Czechach i Morawach. Po 1989 r. kierował Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonnych, a w latach 1992-1996 był wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Wyższych Przełożonych Zakonnych. W latach 1990-1999 wykładał teologię biblijną na Wydziale Teologicznym w Ołomuńcu. 6 czerwca 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec Kralove. W latach 2004-2008 był też administratorem apostolskim diecezji litomierzyckiej.