Zero ubóstwa, czyli biskupi u ubogich

KAI |

publikacja 13.02.2010 16:30

Do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym włączyły się Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i Caritas Europy. Obie organizacje zaprosiły biskupów naszego kontynentu, aby w dniu, w którym Kościół wspomina patronów Europy - świętych Cyryla i Metodego i przez cały następny tydzień odwiedzali ośrodki pomocy ubogim.

Zero ubóstwa, czyli biskupi u ubogich Agencja GN COMECE i Caritas Europa zachęcają biskupów do odwiedzania ośrodków dla potrzebujących

W ramach tej inicjatywy pod hasłem „Zero Poverty” (Zero ubóstwa) Benedykt XVI odwiedzi 14 lutego ośrodek Caritas w Rzymie. Wspólny komunikat COMECE i Caritas Europy podkreśla, że swoją wizytą w rzymskim ośrodku papież pragnie dać dowód pamięci o wszystkich ludziach cierpiących ubóstwo na naszym kontynencie i przykład dla nas wszystkich.

Przewodniczący obu organizacji: bp Adrianus van Luyn i ks. Erny Gillen w liście do wszystkich biskupów z należących do nich krajów i stowarzyszeń zachęcili, aby w tym czasie uczynić jako znak wspólnoty jakiś symboliczny gest w diecezjach, np. wizytę biskupa w ważnym projekcie pomocy prowadzonym przez Kościół. „Chodzi nam o to, aby budować w 2010 roku szeroką i głębszą wspólnotę kościelną w służbie ubogim” - napisali obaj przewodniczący.

Na wezwanie to odpowiedzieli biskupi w ponad 60 diecezjach naszego kontynentu. W Kospal w Luksemburgu abp Fernand Franck odwiedzi centrum przyjęć dla ludzi ubogich i wykluczonych społecznie, z którymi zje na miejscu obiad. W Hajnówce biskup drohiczyński Antoni Dydycz odwiedzi więźniów ze swojej diecezji. „Mensa Auxilium” Caritas w Genui we Włoszech podejmie przewodniczącego Włoskiej Konferencji Biskupiej kard. Angelo Bagnasco. Natomiast przewodniczący episkopatu austriackiego kard. Christoph Schönborn i dyrektor wiedeńskiej Caritas prałat Michael Landau odwiedzą w stolicy Austrii ośrodek pomocy ubogim przy kościele na jednej z głównych handlowych ulic miasta - Mariahilferstrasse.

W popularnej „Gruft" - krypcie pod kościołem Mariahilf - przez cały rok osoby potrzebujące mogą otrzymać miejsce do spania, odzież, gorący posiłek i – co ważne – zawsze znajdzie się ktoś, kto cierpliwie wysłucha ich problemów. W specjalnym adresie zapowiadającym wizytę w tym miejscu kardynał i prałat zaapelowali o „przełamanie podziałów między ubogimi i bogatymi”. Przypomnieli, że potrzeba do tego „wspólnego wysiłku polityków, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i wielu ludzi dobrej woli”.

Z badań przeprowadzonych przez Eurostat wynika, że w naszej części świata ponad 85 milionów ludzi i co piąte dziecko żyją w ubóstwie. Co dziesiąty mieszkaniec kontynentu żyje w rodzinie bezrobotnej, również co dziesiąty żyje w biedzie,mimo iż ma zatrudnienie.

Za pośrednictwem swych licznych inicjatyw Caritas Europa pragnie w tym roku „otworzyć ludzkie oczy i poruszyć serca” na nędzę innych ludzi. Kampania „Zero Poverty” (http://www.zeropoverty.org ) proponuje różne środki, które można podejmować, zwalczając w ten sposób biedę. COMECE poświęci swoje najbliższe zgromadzenie plenarne w dniach 12-14 kwietnia tematyce Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - poinformował wspólny komunikat COMECE i Caritas Europa.