Żołnierze uczcili "Bacę"

Sekcja Prasowa 11LDKPanc

publikacja 12.12.2017 22:00

W kościele garnizonowym w Żaganiu odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą gen. Stanisławowi Maczkowi.

Żołnierze uczcili "Bacę" st.chor. Rafał Mniedło Ze względu na swoje ojcowskie usposobienie gen. Maczek nazywany był przez żołnierzy "Bacą".

Odsłonięcia tablicy dokonano 11 grudnia podczas Mszy św. w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Wcześniej złożono kwiaty przed pomnikiem gen. Maczka na skwerze Czołgisty w Żaganiu.

Generał Maczek uznawany jest za twórcę polskich wojsk pancernych. To także szczególna postać dla żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc). Lubuska dywizja, określana mianem „Czarnej Dywizji” jest kontynuatorem tradycji 1 Polskiej Dywizji Pancernej sformowanej podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, którą dowodził generał Stanisław Maczek.

We Mszy uczestniczyli posłanka na sejm Alicja Kaczorowska, wojewoda lubuski Robert Paluch, przedstawiciele władz lokalnych, byli dowódcy Czarnej Dywizji, stowarzyszenia oraz organizacje skupione wokół tradycji 1 Polskiej Dywizji Pancernej.

Inicjatorem wykonania tablicy jest proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej w Żaganiu ks. kapelan komandor por. Radosław Michnowski. Wojskowy duszpasterz jest także autorem jej projektu.

- Pamiętamy bieg życia Twego, Generale. Zapisałeś nim jedną z najpiękniejszych kart służby żołnierza polskiego! Za tamte wojenne czyny, za przymioty ducha, za oddanie żołnierskiej i ojczystej sprawie kochały Cię tysiące Twoich Żołnierzy. Byłeś nie tylko ich dowódcą, byłeś ich ojcem: dobrym, troskliwym, odpowiedzialnym - mówił ks. por. Michnowski.

Na tablicy znajduje się wizerunek gen. Maczka w stroju czołgisty, jest na niej jego cytat: „Żołnierz Polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”. Inskrypcja informuje także o tym, jakimi jednostkami dowodził gen. Maczek.

Jednym z wydarzeń towarzyszących poniedziałkowym uroczystością było otwarcie wystawy w Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych Kotwicapt. „Blisko Żołnierzy. 70-lecie powstania Światowego Związku Kół 1. Polskiej Dywizji Pancernej” poświęconej powojennym losom gen. St. Maczka i jego żołnierzy.

Podczas Mszy złożono w kościele urny z ziemią z cmentarzy wojennych, na których spoczywają żołnierze 10 Brygady Kawalerii, 1 Polskiej Dywizji Pancernej oraz 1 Korpusu Pancernego WP. Ziemia w urnach została przywieziona przez delegacje „Czarnej Dywizji”, które corocznie od 25 lat przemierzają szlak chwały swoich poprzedników.