Birma: Katolicy mówią "nie" elektrowni wodnej

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 15.02.2010 19:05

Katolicy pochodzący z ludu Kaczin protestują przeciw przesiedleniom związanym z budową olbrzymiej elektrowni wodnej w północnej Birmie

Ciesząca się pewną autonomią prowincja Kaczinów ma przenieść swoją stolicę do innego miasta. Lud ten niestrudzenie walczy o niepodległość, choć na razie pozostaje w dominium birmańskiej junty wojskowej. Dwie zapory rzeczne, zdaniem mieszkańców tej prowincji, doprowadzą do dewastacji środowiska naturalnego, utraty wielu zabytków dziedzictwa kulturowego oraz zaniku ruchu turystycznego. W wyniku budowy tamy zniszczony ma być najstarszy kościół katolicki w tej prowincji w Tang Hpre.