Brazylia: Kampania Braterstwa

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 16.02.2010 18:28

Wraz z początkiem Wielkiego Postu na terenie całej Brazylii startuje kolejna edycja Kampanii Braterstwa. Ta solidarnościowa inicjatywa Kościoła katolickiego jest organizowana od 1964 r. W tym roku będzie miała wymiar ekumeniczny, tak jak już było w latach 2000 i 2005.

Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich w Brazylii (CONIC) proponuje refleksję na temat systemu ekonomicznego Brazylii. W obecnym roku Tematyka kampanii inspiruje się słowami Chrystusa: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt. 6,24).

Kampania Braterstwa trwać będzie do Niedzieli Palmowej (28 marca). Tego dnia zostanie przeprowadzona specjalna składka. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na realizację konkretnych projektów, które mają na celu przezwyciężenie wykluczenia społecznego i ekonomicznego.

„Współpracować w promocji ekonomii służącej życiu, w oparciu o ideał kultury pokoju, poczynając od wspólnego wysiłku Kościołów chrześcijańskich i ludzi dobrej woli, aby wszyscy przyczyniali się do budowania dobra wspólnego mając za celu utworzenie społeczeństwa bez wykluczenia kogokolwiek” – taki jest ogólny cel tegorocznej Kampanii Braterstwa.

Oficjalne, krajowe otwarcie Kampanii nastąpi w Środę Popielcową wieczorem w sanktuarium św. Jana Bosko w stolicy Brazylii. Zwierzchnicy poszczególnych Kościołów wchodzących w skład Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich będą tam wspólnie przewodniczyć nabożeństwu ekumenicznemu.

Dla spopularyzowania tematyki Kampanii Braterstwa przygotowano i rozprowadzono w uczestniczących w niej wspólnotach chrześcijańskich specjalny materiał pomocniczy. Każdego roku przygotowywana jest też specjalna książka prezentująca dany temat i proponująca konkretne zadania do podjęcia.