Słowa papieża do Polaków

KAI |

publikacja 17.02.2010 13:05

„Otwórzmy serca na działanie Ducha Świętego, aby ten czas prawdziwie był czasem nawrócenia i duchowej odnowy, w zawierzeniu Bożemu miłosierdziu” – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Katechezę papież poświęcił znaczeniu Wielkiego Postu w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina.

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział:

„Drodzy bracia i siostry! „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” (Mk 1, 15). To liturgiczne wezwanie słyszymy podczas posypania głów popiołem. Będzie nam ono towarzyszyć przez cały okres Wielkiego Postu. Otwórzmy serca na działanie Ducha Świętego, aby ten czas prawdziwie był czasem nawrócenia i duchowej odnowy, w zawierzeniu Bożemu miłosierdziu. Niech Bóg wam błogosławi!”

Wśród pielgrzymów z Polski byli m. in. metropolita przemyski abp Józef Michalik oraz bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej.