Wola Boża nie jest wyrazem tyranii

KAI |

publikacja 18.02.2010 13:52

Do posłuszeństwa woli Bożej oraz rozwijania swego człowieczeństwa zachęcił Benedykt XVI księży diecezji rzymskiej. Zgodnie z tradycją na początku Wielkiego Postu Ojciec Święty spotkał się z duchowieństwem Wiecznego Miasta.

Wola Boża nie jest wyrazem tyranii Henryk Przondziono/Agencja GN Benedykt XVI

Mówiąc o posłuszeństwie Benedykt XVI zauważył, że nie jest to słowo, które cieszy się dziś popularnością. Często postrzega się je jako narzucanie nam woli przez innych, ale w rzeczywistości znacznie bardziej niż myślimy powiązane jest ono z naszą wolnością. „Wola Boża nie jest wyrazem tyranii, nie jest czymś zewnętrznym wobec naszego bytu. Przeciwnie – podporządkowując się woli Bożej wchodzimy w głąb samych siebie. Alienacja to porzucenie woli Bożej. Posłuszeństwo Bogu jest prawdziwą wolnością, ponieważ prowadzi do przebóstwienia naszego bytu”- stwierdził papież.

Ojciec Święty podkreślił też znaczenie dorastania do prawdziwego człowieczeństwa, które "nie wyraża się w zgodzie na zło, lecz w wielkoduszności, dążeniu do sprawiedliwości, roztropności, mądrości do bycia na obraz Boga, gdyż grzech to zawsze brak solidarności". W tym kontekście papież zachęcił duchownych Wiecznego Miasta do życia w pełni swym człowieczeństwem, kształtowania cnót, inteligencji i uczuć. „Wiemy, że człowiek zraniony jest grzechem, ale z pomocą Chrystusa wychodzi z tych ciemności swojej natury” – powiedział Benedykt XVI.

Papież zalecił duchownym swej diecezji do otwartości na niewierzących i nieochrzczonych. Przypomniał, że również pogaństwo przyczyniło się do wskazania drogi ku Chrystusowi. Nawiązując do listu do Hebrajczyków Ojciec Święty przywołał postać starotestamentowego króla Salemu (zapewne Jerozolimy) a zarazem kapłana Melichizedeka, który przyjął Abrahama – ojca religii trzech monoteistycznych, ofiarowując mu chleb i wino. „Melchizedek to jeden ze starożytnych świętych pogan” – powiedział Benedykt XVI zaznaczając, że istnieje także droga, która od pogaństwa prowadzi ku Chrystusowi.