Abp Życiński o naśladowaniu świętych

KAI |

publikacja 19.02.2010 16:00

Do naśladowania i czerpania z dziedzictwa ks. Jerzego Popiełuszki i Jana Pawła II w perspektywie ich beatyfikacji zachęca abp Józef Życiński. Metropolita w liście pasterskim „Naśladując bliskich świętych” przypomina, że wydarzenie to nie ma na celu przysporzenia wiernym wzruszeń, ale przypomnienie o odpowiedzialności za postawę życiową. List czytany będzie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Abp Życiński o naśladowaniu świętych Henryk Przondziono/Agencja GN Abp Józef Życiński

Abp Życiński zauważa, że okres Wielkiego Postu to czas przygotowania na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki i papieża Jana Pawła II. „W roku kapłańskim, kiedy chcemy podkreślić rolę wartości, jakie w swej posłudze ukazywał ks. Jerzy, jest szczególnie ważne, byśmy umieli naśladować jego wrażliwość na ludzkie cierpienie, umiłowanie Boga i Ojczyzny, świadectwo prawdy i wolności, solidarność z wszystkimi ludźmi dobrej woli” - pisze. Przypomina, że Msze święte w intencji Ojczyzny sprawowane przez ks. Popiełuszkę jednoczyły przedstawicieli „odległych tradycji i środowisk, ucząc tej podstawowej trudnej jedności, która ma swe źródło w zawierzeniu Bogu”. Zauważa, że tej postawy jednania, przebaczania i ufności ponad podziałami bardzo potrzeba dziś, gdy „tworzy się absurdalne okopy między ludźmi, czyniąc z mało istotnych różnic w programach poszczególnych partii źródło ustawicznych konfliktów”.

Metropolita lubelski zwraca także uwagę na przesłanie solidarności, jakie ukazywał Jan Paweł II, zachęcając, by ludzie Kościoła byli otwarci na wszystkich ludzi przychodzących do niego, nieraz poszukujących.

„Wynosząc na ołtarze nowych świętych, Kościół nie czyni tego, aby dostarczyć nam dodatkowych wzruszeń, lecz po to, by uświadomić, że każdy z nas jest włączony w wielką wspólnotę wiary, aby przekazywać następnym pokoleniom wzór życia, w którym najważniejszy jest dla nas Bóg i Jego Miłość” – podkreśla autor listu. Dodaje, że tak Ojciec święty, jak i ks. Jerzy Popiełuszko wpatrzeni byli w przykład życia świętych. Przypomina, że Jan Paweł II w ciągu pierwszych 25 lat posługi kanonizował 470 świętych oraz beatyfikował 1300 błogosławionych. „Podejmując tę formę działania, chciał przypomnieć nam wszystkim, że nie tylko zło i grzech są realne w dzisiejszym świecie. Równie realni są święci, którzy żyjąc wśród przeciwności życiowych potrafią wybierać Boga jako najwyższą miłość swego życia oraz Jemu służyć z całego serca” – pisze hierarcha.

„Prostota i naturalność stylu Jana Pawła II i ks. Jerzego uczą, że święci potrafią w każdych warunkach tworzyć klimat serdecznej, przyjacielskiej więzi przenikniętej miłością do Boga i człowieka. Budowanie takiej atmosfery stanowi wyzwanie dla wszystkich, którzy pragną żyć duchem ewangelicznych błogosławieństw i nigdy nie pozwolą sobie narzucić stylu swych prześladowców” – pisze abp Życiński. Dodaje, że nawet w doświadczeniach przemocy i szykan potrafili oni głosić Ewangelię pojednania, a ich siłę oddziaływania stanowił szacunek dla każdego człowieka, otwartość, współczucie, solidarność z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Metropolita lubelski wzywa, by wzorem przyszłych błogosławionych umieć „wznieść się ponad świat sztucznych bożków, nagłaśnianych przez modę, reklamę, bezmyślność”, które niszczą świat wartości istotnych dla ludzkiego życia. „Przed podobnym zagrożeniem ostrzegał jeszcze przed II wojną światową Pius XI, kiedy widział, jak bałwochwalczo reagowano na faszystowską pogardę dla człowieka, zaś niektórzy wierzący łudzili się, iż przyniesie ona konieczne reformy i trwały porządek. Wtedy to encyklika papieska "Mit brennender Sorge" przypomniała w 1937 r., iż jeśli ktoś wielbi rasę lub naród, państwo albo przedstawicieli władzy państwowej - praktykuje wtedy bałwochwalstwo, którego nie sposób pogodzić z wiarą chrześcijańską” - przypomina. Zauważa, że dziś pojawiają się nowe propozycje bałwochwalstwa. „Jako nowe formy złotych cielców jawią się dziś nie tylko naród czy partia polityczna, lecz również intryga służąca zasadzie „cel uświęca środki” i bezmyślność wykluczająca refleksję nad moralnym wymiarem naszych działań” - pisze. Zaznacza, że w tej sytuacji szczególnej wagi nabiera świadectwo świętych i poczucie odpowiedzialności za kształtowanie młodego pokolenia w duchu wierności dla ich stylu.

Metropolita wyraża w liście podziękowania dla osób, które wsparły inicjatywę budowy Ośrodka Jana Pawła II w Lublinie. Pierwszy etap zakłada powstanie kościoła-wotum i pomieszczenia Centrum Kultury Jana Pawła II.