Abp Ziemba o rodzinie

KAI |

publikacja 20.02.2010 15:49

Małżeństwo i rodzina, podstępne i niebezpieczne pokusy skierowane przeciwko małżeństwu i rodzinie, rola rodziców w przekazywaniu życia, to główne tematy listu wielkopostnego metropolity warmińskiego. Trzy współczesne pokusy, które zagrażają małżeństwu i rodzinie, to zdaniem abp. Wojciecha Ziemby stawianie potrzeb materialnych nad potrzeby duchowe, kryzys wiary oraz legalizacja i upowszechnianie praktyk biotechnologicznych.

Arcybiskup Wojciech Ziemba przypomina, że małżeństwo jest wyjątkowo ważną wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety dla wzajemnej miłości oraz dla wydania na świat potomstwa. Mężczyzna i kobieta jako małżeństwo, realizują się w pełni i w prawdzie swego człowieczeństwa jedynie przez bezinteresowny dar z samego siebie.

Abp Ziemba podkreśla, że każdy człowiek jest osobą, dlatego nigdy nie może być traktowany jako rzecz. Żadna potrzeba ludzka nie może pozbawić człowieka jego praw jako osoby, także prawa do tworzenia wspólnoty osób. Dlatego zdaniem arcybiskupa „chleb”, jako symbol podstawowych potrzeb ludzkich, nie może być nadrzędnym celem życia człowieka, a tym bardziej rodziny. Ważne zdaniem hierarchy są potrzeby: prawdy, kultury, wspólnoty, a przede wszystkim Boga.

Metropolita warmiński zwraca uwagę na rolę małżonków w służbie życiu. Jako rodzice – pisze abp Ziemba - pełnią służbę wobec życia. Otwierają się na jego przyjęcie i je pielęgnują. Wspomagają swoje dzieci w życiowej drodze do Boga. Rodzice nie mają absolutnego “prawa” do dziecka, ponieważ prawo to należy do Boga, a oni są tylko Jego przedstawicielami.

Przyczyny kryzysów małżeńskich hierarcha dostrzega w kryzysie wiary, zwłaszcza w podsuwaniu wartości, które usuwają Pana Boga na dalszy plan, a także w braku modlitwy. "Kiedy zabraknie modlitwy, w której wzywa się Pana Boga, pojawią się bożkowie, którym człowiek zaczyna oddawać pokłon" – przypomina arcybiskup.

Wśród współczesnych zagrożeń abp Ziemba wymienia też próby legalizacji i upowszechniania praktyk
biotechnologicznych, zastępujących małżeństwo widziane w jego prawdzie ludzkiej. Są one, jak podkreśla, zamachem na istnienie ludzkości, są wyzwaniem człowieka rzucanym Bogu Ojcu i Stwórcy.

Na zakończenie arcybiskup wzywa do odnowienia wartości małżeństwa i rodziny, by całym swoim życiem ukazywali wartość życia budowanego na miłości. Apeluje też do kandydatów do sakramentu małżeństwa o staranne przygotowanie do życia w małżeństwie.

List zostanie odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach Archidiecezji.